Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Různé

19.11.2009 15:07

Používání cizích slov

  Jak mluvit? Mluvím a píšu jak mi zobák narostl. Svoji snahu o kultivované vyjadřování jsem vzdala ve druhé třídě, kdy nám paní učitelka v hodině češtiny vysvětlovala, jak je důležité mluvit spisovně. Asi měla značné pedagogické nadání, protože domů jsem ze školy odcházela s odhodláním, že už ode mě nidko nikdy neuslyší nespisovné slovo. Moje nadšení bylo zkaleno hned první větou, kterou jsem v rámci svého polepšovacího programu vyprodukovala po tátově otázce: "Tak jak bylo ve škole? A co jste měli k obědu?" Teď zazářím! Spisovně jsem odvětila: "PRÝT", a čekala lačně na pochvalu. Táta se zarazil a povídá: "Cože jste měli?" V duchu se mi ho zželelo, taky nemluví zrovna jako vybraná encyklopedie, tak jsem důrazně a trochu se soucitem nad nevzdělaným otcem zopakovala: "PRÝT!" Na chválu jsem čekala marně, táta se začal hlasitě smát, konečně mu to došlo. "Aha, prejt. Jak jsi přišla na prýt? Jak tě to, prosím tě, napadlo?" Vysvětlila jsem, že nás paní učitelka nabádala, abychom...

—————