Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Rodinné konstelace

09.12.2009 10:51

O co jde v rodinných konstelacích?

  Co je to "sestavení konstelace"? Člověk, který je s terapeuty již předem domluven, se rozhodne, že si sestaví např. konstelaci své původní rodiny. Původní rodinou se rozumí maminka, tatínek, bratři, sestry, dědečkové a babičky a další členové rodiny vynořující se z daleké minulosti - jakýsi prvopočátek, kterým je dobré začít a případně na něj navázat dalšími sezeními, kde by již chtěl klient řešit nějaké konkrétní problémy, které ho trápí. Ale tento základ, původní rodina, je jako počáteční mapa, z níž zjistíme, jaké je naše místo v rodinném systému. Je dobré začít od začátku. (Různí terapeuti rodinných konstelacích mohou mít odlišné postupy). Při stavění konstelace klient představí účastníkům a terapeutovi svůj problém. Terapeut urči, se kterými rodinnými příslušníky se bude pracovat. Klient si intuitivně vybere z účastníků semináře ty, kteří budou jeho příbuzné představovat....

—————

09.12.2009 11:09

Mohou být konstelace nebezpečné?

  Mohou být konstelace nebezpečné? Ano, ale v tom smyslu, že mohou nabourat naše dosavadní jistoty, které nám vytvářely pocit bezpečí. A jistotou jsou pro nás mnohdy právě i ty negativní pocity, kterých se chceme zbavit. Jestliže se konstelací účastníme dobrovolně, s pocitem, že chci ve svém životě něco změnit, potom je vše v pořádku. Problém by mohl nastat v případě, že někdo přijde na přání někoho jiného, například partnera, nebo jde prostě s někým, kdo jde na konstelace. Takový člověk zpravidla nepřichází vnitřně připraven na změnu a může v něm vzniknout vnitřní konflikt mezi tím, co sám považuje za skutečnost a tím, co se ukazuje v konstelaci. Potřebuji nějakou přípravu na seminář? Jedinou podmínkou návštěvy semináře rodinných konstelací je, že mě to nějakým způsobem oslovilo a že se rozhoduji sám za sebe. I když ještě trochu váhám, možná je přítomen i strach, je zde zároveň i...

—————

09.12.2009 11:08

Kdy konstelace nejsou vhodné?

• Konstelace nejsou vhodné při akutních psychických, traumatických a situačních např. úmrtí blízké osoby, akutní rozchod, akutní nevěra…) krizích. • V případě, že klient je v jakémkoliv léčení, je důležité, informovat lékaře či terapeuta o svém záměru navštívit seminář a lektora o tomto léčení a problémech, které k němu vedly. • Jakékoliv psychotické jevy (halucinace, hlasy, záchvaty strachu či paniky, pocit pronásledování, extrémní kolísání nálady) je nutno nejprve projednat s fundovaným terapeutem. Totéž platí, byla-li u vás diagnostikovaná duševní porucha. Pozadí a příčiny i těžkých poruch lze rodinnou konstelací objasnit - tuto práci musí ovšem dělat buď ošetřující terapeut sám, nebo musí být s klientem na konstelaci přítomen. • U klientů, kteří jsou závislí na drogách nebo na alkoholu lze provádět konstelace pouze v rámci jejich již začaté léčby za přítomnosti či na výslovné...

—————

05.02.2010 12:59

Archetypy v rodinném systému

Otec Přináší do rodiny pevnost, ochranu, bezpečí, jasnost, rozhodnost, mužskou podporu a sílu. Muž se cítí spokojený ve své otcovské roli, pokud je ve spojení s mužskou linií svého rodu, pak se cítí sebejistý a v síle. Těžiště rodiny by se mělo přenést do sféry muže, děti se pak cítí lépe. Matka Dává život, teplo, cit, lásku, důvěru, útěchu, naplnění. Je středem rodiny, přesto, že má menší volnost. Má větší důležitost, protože rodí děti, je to její přirozený úkol. Vztah k nim je intimní a silný. Je naplněná v ženské síle a dokáže si užívat ženskou roli, pokud je ve spojení se svou matkou a celou ženskou linií rodu. Dítě Přináší radost, je pokračováním života, prospívá, pokud dostává od rodičů lásku a pokud je respektována jeho jedinečnost. Dítě zatěžuje přijímání dluhů, nemocí, závazků od rodičů. Rodiče dětem dali život, a proto je mezi nimi silná loajalita. Je to tak, i když se v...

—————

05.02.2010 13:02

Řád lásky, bez kterého nic nefunguje

Sestavením konstelace se hledá řád, ve kterém může láska bez překážky proudit. Konstelace uvolňují lásku a vytvářejí harmonii v rodinném systému ( stejně tak jako akupresura uvolňuje tlakem na konkrétní body proudění energie v meridiánech ). Respektování tohoto řádu nám umožní stát v rodině na svém pravém místě. Zátěž, kterou dostáváme od předků nevědomým procesem, odevzdáme členům rodiny, kterým patří, a zároveň jim tak vrátíme důstojnost a úctu. Pak cítíme svou sílu a také podporu rodiny. Do řádu lásky patří například skutečnost že rodinný systém lépe funguje, když těžištěm rodiny je muž a žena je středem. Láska mezi partnery je první a má přednost před láskou k dětem. První narozené dítě (i když zemřelo) je první, po něm další sourozenci jsou druzí, třetí…. Rodiče jsou velcí a děti malé, pokud rodiče přijímají svůj osud a zodpovědnost za život, lásce se daří… Tento řád...

—————

09.12.2009 11:02

Duše chce usmíření. ( Bert Hellinger )

Partnerské terapie Berta Hellingera - Jak žít v lásce Rodinné konstelace, objevná síla Skrytá symetrie lásky Štěstí, které zůstává, kam vedou rodinné konstelace, Bert Hellinger -------------------------------------------------------------------------------- Informace pro první seznámení s rodinnými konstelacemi     Je v pořádku, když se Rodinných konstelací zůčastníte sami, bez dalších členů vaší rodiny. Při sestavování osobní konstelace je důležité, že vás i ostatní členy rodiny zastoupí zástupci vybraní z účastníků. Přesto, že si konstelaci staví jeden člen rodiny, její řešení se dotýká i všech ostatních.    Ideální je, když si můžete zjistit co nejvíce informací o historii své rodiny, o vyjímeč-ných osudech jejích členů posledních 3 (4) generací. Důležité jsou informace jako předčasná smrt (do věku 40 let), sebevražda, rozvod, nehoda, vážná nemoc, tělesné...

—————

02.02.2010 12:20

Posuzování potíží v souvislostech rodinného systému

Lidé dřívějších epoch psychoterapii nepotřebovali, protože více vnímali Řád přírody a potřeby jejich duše byly uspokojovány tradicí, rituály a mýty. Dnešní moderní člověk je psychicky daleko víc nemocný, než předkové. Zcela samozřejmě přijímáme myšlenku, že co bylo dříve před námi, bylo méně vyvinuté, tudíž my jsme lepší. Současnost se pak jeví jako absolutní vrchol. Je to iluze, nejsme lepší, naopak jsme se sami sobě odcizili. Na poli vědy a techniky jsme dokázali zázraky, zároveň však zakrnělo to, co dávalo potravu naší duši. Kdo poznal a prozkoumal celý tento  svět, sám v sobě ale chybil, chybil ve všem.   Rodinné konstelace patří do oblasti psychoterapie, slouží k odkrývání skrytých dynamik, které spojují jednotlivce s širší rodinou. Tento pojem je spojen především se jménem  Berta Hellingera (*1925), který v průběhu svého života propojil několik dílčích...

—————

02.02.2010 12:24

Příklady konstelací

1.případ Paní Marie (30 let) se u mne léčila s ekzémem několik let. Léčila jsem ji výživou a homeopaticky. Dieta jí pomáhala držet ekzém v snesitelných mezích. Homeopatika pomáhaly, odstranily některé symptomy nebo snížily jejich intenzitu, ale nikdy nevyléčily její potíže úplně, potíže se po nějaké době vracely. Byl to snad nejhorší ekzém, který jsem kdy viděla. Postižená byla nejen kůže, ale celý organismus. Paní Marie trpěla v obdobích vypuknutí ekzému extrémní vyčerpaností, která ji upoutávala na lůžko, nesnesitelnými zimnicemi, průjmy, extrémní nespavostí a dalšími obtížemi, které ji mnoho let ztrpčovaly život a hyzdily její tělo. Po delší době se mi svěřila, že trpí naprosto neovladatelnými záchvaty vzteku, které přicházejí 2 – 3x týdně z nepatrné příčiny, jako „nezvaný, obtížný host“. Homeopatické léky, které dostávala během let, toto chování výrazně neovlivnily. Když jsem...

—————

05.02.2010 13:44

Mluvte o všem a o všech

Ačkoli jste třeba rozvedená, protože exmanžel dělal věci, které jste neunesla, mluvte o otci s dětmi. Musí ho přijmout do svého rodinného systému. Stačí mluvit o tom, co bylo dobré, zprvu to muselo být přeci dobré, jinak byste si ho nevzala. Nepopírejte jeho existenci dítěti, ani když zemřel. Vyprávějte o něm i o dědovi, musí vědět, že má předky a že dělali dobré i špatné věci. Je třeba poukázat na to, že nikdo není špatný do základů… někde k tomu svému chování „přišel“ možná ani nevěděl… převzal ho od svých předků. I oni dělali jen to, co svedli, dělali to, co považovali za dobré či nutné, nebo co bylo zvykem… taky to převzali. I děti musí pochopit, že to tenkrát tak prostě „chodilo“, ikdyž nám se to nelíbí. Můžeme se z toho poučit, ale musíme o tom vědět !!! Např. „Otec sice rozhazoval prachy, chodil za milenkama, protože naše láska jaksi vyhasla. Zřejmě jsme se...

—————

15.01.2010 11:23

Byla jsem hlavní postavou

Na začátku přednášky se nás pan Dermíšek zeptal, jak se nyní cítíme. Každý se cítil jinak, podle toho, zda již na konstelacích byl či nebyl, jestli si o nich již něco zjistil či vůbec nevěděl o co jde, jen ho někdo přivedl, někdo zmínil i svůj zdravotní stav v dané chvíli. Já byla "v očekávání", trošku rychleji mi tlouklo srdce, jako když dítě stojí za dveřmi obýváku a tuší rozvícený stromeček a pod ním dárky. Byla jsem jednou z těch, kteří si něco přečetli, protože o sistemicých konstelacích je již na netu psáno spousty slov. Nicméně není nad vlastní zkušenost. Protože nyní nemám v životě nic nejasného a necítím potřebu si nechat sestavit vlastní konstelaci ( a ze zvadavosti se to nedoporučuje ), přála jsem si, abych poznala jak to funguje coby figura v konstelaci někoho jiného. Jsem člověk, co věří, že všechno se vším souvisí a tudíž i emoce, které kdysi cítila nějaká duše v mém...

—————

09.12.2009 11:12

Domnívám se...

Myslím si, že Rodinné konstelace mají co do činění s reinkarnacemi duší. Protože když si zadělám problém - karmu - v životě v 17. století jako muž ( třeba tím, že jsem despotický vůči své ženě ), pak v tomto životě ve 21. století mohu být ( já - duše ) vtělena do ženy vůči níž je někdo neustále despotický, jako by tento typ mužů stále přitahovala a nemůže se toho zbavit... Prokletí? Ne - karma. A netýká se to v podstatě "jen" mého prapraděda, ale mě, protože já jsem tatáž duše, která se prostě jen inkarnuje v novém životě tak, aby mohla vyzkoušet druhý pól vztahu zlý-hodný, aby se poučila, procítila a už nikdy nemusela opakovat. A konstelace, jak to vypadá, pomáhají duši s upravením vztahu či s pochopením a odpuštěním tím, že na problém ukáží a napraví již v "té hře". "Herci" cítí ty samé emoce, jako skuteční aktéři v tomto životě, protože všechno se vším souvisí a duše, ať chcete nebo...

—————

05.02.2010 15:15

Trochu terapie pevným objetím

Je třeba se stále učit žít Z rodin se v poslední době vytrácí láska. Manželství se rozpadají, protože se lidé nenaučili zacházet s konflikty. Dítěti je proto potřeba ukázat, že smír je důležitější než svár, aby vědělo, že se na rodiče může spolehnout a že co řeknou, to platí. I rodiče však musejí umět přiznat chybu. Lidem chybí schopnost vcítění do druhého, hádky končí zpravidla tím, že lidé na sebe zařvou. Reagují instinktivně, útokem a útěkem. Avšak vztahy je třeba neustále obnovovat. Lidé, kteří se milují, mohou mít různé názory a nemusí se kvůli nim hádat a nenávidět se. Stačí si vysvětlit, proč mám takový názor a proč ty ho máš jiný. Co předcházelo utvoření mého názoru a jak to bylo u tvého…Rozhádaní lidé v pevném objetí nejprve vyjádří negativní pocity. "Musíme říct konflikt v první osobě, nevyčítat!!! Neříkat 'ty jsi způsobil…', ale 'já se cítím tak… ', co já cítím, jak já to...

—————

09.12.2009 11:05

Prožitky jsou nepředatelné

    Ivana Kubešová (1962) Psychologové se staví k rodinným konstelacím většinou zdrženlivě. V očích kritiků je však možné číst spíše strach: z magického či nevědeckého, z něčeho, co nejde kontrolovat. Rozhodla jsem se, že vyzkouším metodu rodinných konstelací na vlastní kůži. Byl to pro mě důležitý krok. Psycholožka, v Pedagogicko-psychologické poradně na Praze 6 pracuje s adolescenční mládeží. Kromě toho má soukromou psychoterapeutickou praxi, vede artefiletické skupiny pro děti i dospělé, organizuje výjezdové akce pro studenty i učitele. O rodinných konstelacích (dále RK) jsem se doslechla od klientů, kolegů a kolegyň. Názory se různily. Od absolutního zbožňování techniky po absolutní odsouzení. Především z odborné strany jsem se setkávala s postojem velmi negativním, nepřijímajícím tuto techniku. Ale zároveň jsem vnímala strach z něčeho „magického“ či „nevědeckého“, co...

—————

09.12.2009 11:01

Zkušenosti

Zdravim vsechny v Equilibriu, chci touto cestou moc podekovat za moznost zucastnit se seminare s Bertem Hellingerem. Byl to mimoradny, zcela necekane mimoradny zazitek. Pocity a dojmy neumim popsat slovy. Hned po seminari se mne neco zmocnilo, vubec jsem se nemohl soustredit na normalni veci. Dnes uz vlastne ani nevim, co se se mnou delo, na co presne jsem myslel nebo co presne jsem delal. Vim, ze jsem byl stale jeste na onom vikendovem seminari s B.Hellingerem, ze jsem cetl knihy o konstelacich a ze jsem prozival, co mne v nich oslovilo: noril jsem se hluboko do sebe, nekdy jsem brecel, hodne jsem spal, mnoha lidem a vecem jsem se ve sve mysli klanel, nechal jsem na sebe dopadat realitu v intenzite, ve ktere jsem to nedelal, a kazdopadne jsem znovu a znovu byl prekvapen hloubkou jeho myslenek. Hluboce pred nim smekam a vsem, kteri prispeli k jeho pobytu zde, hluboce dekuji. P. K Dnes...

—————


Co konstelace nejsou…  https://www.konstelace.info/omyl.html 
(Jan Bílý )