Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Regresní terapie

03.02.2010 15:47

Regresní terapie

Zájem veřejnosti o alternativní metody po celém světě stále stoupá. Tyto metody mají široké využití a nemají žádné vedlejší účinky, jako je tomu u běžné léčby. Jsou však často provázeny mylnými informacemi, zlehčovány a kritizovány. Svět ovládá stále mocnější farmaceutický průmysl. Přesto jsou různé nekonvenční metody léčení pro svou jednoduchost a účinnost řešení problémů více a více vyhledávány. Každý je vlastně sám sobě zdrojem svého uzdravení. Kdo napravuje minulost, ten současně napravuje i budoucnost. Regrese je účinná metoda, pomocí které se můžete zbavit současných potíží tak, že najdeme jejich příčiny v minulosti. Potíže jimiž lidé trpí, jsou v podstatě jen následky traumat prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či nikoliv. Pokud není příčinou silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít a zpracovat. Orgány nebo části těla, které byly v minulosti poraněné, bývají nyní...

—————

04.02.2010 07:20

Co řeší regrese?

Co je hlubinná abreaktivní psychoterapie? ( terapeut a učitel Andrej Dragomirecký ) Je to psychoterapie, která hledá a nachází příčiny psychických a psychosomatických obtíží v traumatech, která člověk prožil v minulosti. Zúžený stav vědomí je takový stav vědomí, kdy je část pozornosti člověka věnována bolesti, kterou právě prožívá. Bolest je pro nás něco jako havarijní signál a proto nejsme schopni jí naši pozornost nevěnovat, pokud se vyskytne. Čím je bolest intenzivnější, tím větší část své pozornosti jí věnujeme. Čím větší část pozornosti věnujeme bolesti, tím menší část pozornosti jsme schopni věnovat ostatním informacím. Představme si to tak, že do vědomí přicházejí informace stále, ale my si je nemusíme uvědomovat. Všechno, co naše smysly registrují, se neustále zapisuje do naší paměti zároveň s informací o tom, jak tyto vjemy prožíváme. Naše smysly registrují stále, bez ohledu na to, zda si jejich registraci uvědomujeme. Jestliže například tady v pokoji bude mluvit rádio, ale...

—————

04.02.2010 07:28

Jak probíhá typické sezení?

Rozlišil bych první sezení od těch dalších. V prvním sezení, když přijde někdo, kdo o terapii nic neví, strávím alespoň prvních dvacet minut stručným vysvětlením základů, ze kterých se vychází. Nedělám to proto, že bych chtěl klienta vzdělávat, ale aby věděl proč co děláme. Zajistím si tím jeho lepší spolupráci. Klientovi řeknu, že si bude vybavovat minulé prožitky, že si může projít porod a že může jít i před svůj porod. I v případě, kdy si dotyčný myslí, že mu to nepůjde, že tomu nevěří, už pouhý fakt, že to konstatuji, mu pomůže nějaké zábrany odbourat. Rychlost postupu totiž do značné míry závisí na tom, nakolik si dotyčný člověk vytváří zábrany. Každý, kdo přijde na terapii, je do nějaké míry ochoten spolupracovat, protože se chce zbavit svých obtíží. Lidé často předem říkají: „Se mnou to nepůjde, já si pořádně nepamatuji co jsem dělal minulý týden, natož abych vykládal, co jsem dělal před mnoha lety“. Pak je otázkou mé profesionální zručnosti, aby si klient potřebné vjemy...

—————

04.02.2010 07:30

Otázky a odpovědi

V léčebném procesu se obvykle klientovi vybavují události z jeho minulých životů. Lze to považovat za důkaz pravdivosti teorie reinkarnací? Ne. Pokud si někdo vybavuje své minulé životy, nijak to nedokazuje, že se to skutečně stalo. V rámci terapie ani takový důkaz nepotřebujeme. Člověk například zpracuje událost, u které má pocit, že proběhla třeba před dvěmi sty lety. Z terapeutického hlediska je podstatné, že jestliže ji zpracujeme jakoby se stala před půl rokem, klient se zbaví svých dnešních potíží. Pokud někdo předem říká, že na reinkarnace nevěří, odpovídám mu, že ani věřit nemusí. Pokud se mu bude něco podobného vybavovat, může to pokládat za produkt své fantazie. Pokud to zpracujeme, jakoby to byla reálná vzpomínka, tak mu to pomůže. Lidé většinou přicházejí proto, aby se zbavili svých obtíží, nikoliv proto, že by se chtěli přesvědčit o svých reinkarnacích. Na druhé straně se řada regresních terapeutů zabývala snahou o exaktní ověření výpovědí jejich pacientů, kterým se...

—————