Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Pollak Kay

Pollak Kay

Žádná setkání nejsou náhodná

....to, za co jiné odsuzujeme, vypovídá o problémech nás samých - kniha z Findhornské produkce o poznání sabe sama skrze druhé.
Ukázka:
Mé mínění o jiné lidské bytosti častěji značí to, jaký jsem uvnitř já, než jaká je uvnitř ta druhá osoba.

 

Štěstí není náhoda

Ústředním motivem je naučit se hledat svoje pohnutky, které se za našimi postoji obvykle skrývají. Zkusíme si například říkat: "Nejsem zklamaný ani rozhněvaný z důvodu, z kterého si myslím, že jsem" a poté hledáme opravdové důvody, které se skrývají v nitru. Je totiž pravdou, že to, "co člověk odmítá sám v sobě, to také napadá, ponižuje a vysmívá mimo sebe".

I mně umožnila kniha prožít zajímavou zkušenost. Našel jsem v sazbě chybu a hned se začal vnitřně rozčilovat, že nakladatel nemá ani tu čest, aby udělal pořádnou korekturu. Místo toho, abych se začetl do obsahu knihu, začal jsem studovat její formu - hledal jsem chyby - kde které slůvko chybí, kde je věta nesrozumitelně přeložena, kde by mohly být řádky lépe zalomeny... Ale pak jsem si najednou řekl - to je právě ono! Teď právě zaměňuješ podstatné s nepodstatným, tvoje vnitřní nálada najíždí zcela nesmyslným směrem... A teprve potom jsem si dovolil vychutnat veliké množství výborných myšlenek. Jsou podány tak, že se sami můžeme opravdu ponenáhlu měnit a změnit tak vliv skutečnosti, že jsme mnohdy byli, jak píše autor, "vychováváni k neštěstí".