Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Novák Tomáš

Novák Tomáš

Takový bezvadný chlap, ale žít se s ním nedá

Sebedůvěra – cesta k úspěchu

Jak být dobře naladěn

 

Proč se mnou nemluvíš?!
Kniha o soužití s partnerem, který má schizoidní poruchu osobnosti.
Schizoid je, jak praví definice uvedená ve slovníčku na konci knihy, typ osobnosti charakterizovaný pohroužením do sebe, neprojevující city a obtížně se přizpůsobující potřebám a přáním druhých lidí. Bohužel tato diagnóza nestačí k úřednímu zbavení způsobilosti k právním úkonům, takže i tací (a také, byť schizoidní ženy jsou ve výrazné menšině) se mohou oženit, resp. vdát. V době tokání mimoto svou přirozenost nejednou s úspěchem potlačí, aby ji po svatbě dali průchod s o to větší intenzitou. Život po jejich boku je pro lidi se standardními emočními potřebami očistcem a ti, kdo v něm přesto setrvají, mají myslím zaděláno na beatifikaci. Ale taky na žaludeční vředy, infarkt a těžkou depresi.

Dříve však, než se autor dostane k tomu, jak (a zda vůbec) se schizoidem žít, neodolá lákavé možnosti spáchat na čtenářích trochu té osvěty.