Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Murphy Joseph

Murphy Joseph

Moc podvědomí

Světoznámý bestseller učitele pozitivního myšlení dr. J. Murphyho, význačného představitele proudu psychologického myšlení, jež vyzvedá úlohu podvědomí v lidské psychice.