Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Jan Bílý

Jan Bílý

Láska, vztahy, konstelace
Jak se rozejít a sejít, jak se dostat do hloubky partnerského vztahu a jak (v hloubce a intenzitě) zůstat, jsou tři části této zajímavé publikace. Čtenáři je za pomoci konstelací, cvičení a mnohdy překvapivých závěrů umožněno pochopit, proč opakujeme v našich vztazích stále tytéž vzorce a kde leží klíč ke skutečně vyrovnanému, svobodnému a šťastnému partnerství. Naprosto úžasně je zde vysvětleno, jak naše minulost může ovlivňovat naši současnost, aniž jsme si toho vědomi. A také je zde možnost se "začarovaného kruhu" jednou pro vždy zbavit...