Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Jampolski Gerard

Jampolski Gerard

Odpovědí je láska

Léčivá moc lásky

V knize autor učí tisíce svých obdivovatelů, že láska je pravou podstatou všeho našeho bytí, naší přirozenosti, kterou můžeme využít k přeměně svých životů. Ještě hlouběji vysvětluje jedinečnou a transformující sílu lásky. Vychází ze sedmi principů atitudálního léčení , které jsou základem jeho práce s dětmi.