Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Haich Elisabeth

Haich Elisabeth

Zasvěcení

Kniha, ve které se prolíná biografie, román a mystické učení, podává napínavý obraz záhad zasvěcení, jehož hluboká pravda vždy dráždila fantazii. Je to zároveň nejobsažnější reinkarnační zpráva, která umožňuje získat hluboký vhled do působení karmy z života do života.

Je lidskou bytostí, má své radosti a bolesti jako každá jiná lidská bytost, na kterémkoli místě, v kteroukoli dobu, neboť skutečně lidské je bezčasé a neměnné. Její vyprávění se vztahuje pouze na lidské, nikoliv na etnografii a dějiny. Pojmenovala proto záměrně vše dnešními pojmy a nechtěla předstírat egyptsky znějícími slovy egyptskou atmosféru. Podává nauku velekněze Ptahhotepa v dnešní řeči, aby jí mohli rozumět dnešní lidé. Ale také pro všechny náboženské symboly zvolila dnešní pojmenování, abychom rozuměli, co tyto symboly znamenají.