Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Allan a Barbara Peaseovi

Allan a Barbara Peaseovi

Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách

Společně se svoji manželkou se soustřeďuje na rozdíl mezi mužem a ženou, a to právě na onen rozdíl, který má v manželství za následek manželský kolaps.
Čteme-li knihu pozorně, vidíme, že autor ale nezůstává jen u své oblíbené komunikace mezi mužem a ženou, ale seznamuje už čtenáře i s funkcí samého mozku, který byl v posledních dvaceti letech podrobněji prozkoumán. V knize se už dozvíme pozoruhodné podrobnosti o něčem, co bychom mohli nazvat "manželská biologie".
Takže kniha nás v podstatě informuje o třech rozhodujících oblastech manželského fungování: o manželském dorozumívání, o rozdílech muže a ženy a pak o biologických příčinách našeho počínání.

 

Další knihy od tohoto autora:
Muži! Ženy!
Knížka o mužích a ženách
Proč muži nedokážou dělat více věcí současně a ženy neustále mluví
Proč ženy neumí číst v mapách ...a neustále mluví
Proč muži neposlouchají ... a nedokážou dělat více věcí současně
Proč muži lžou a ženy pláčou 
Knížka o mužích a ženách
Řeč těla

 

Knihy vám poskytnou srozumitelný, humorný a někdy i šokující pohled na největší záhady ve vztazích mužů a žen. Díky ní se naučíte, jak jednou provždy skoncovat se vzájemnými nedorozuměními.