Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Zářiče na ochranu

02.07.2009 12:20

Pentagram - „Moc světla“- zvaný také bílým pentagramem – základní čistý znak, znak ochrany. Štít, který odráží zlá přání a kletby a vrací je k jejich původci. Chrání během magických praktik. Pomocí něj lze síly zla svést na určité místo a tam je spoutat. Dovoluje vládnout nadpřirozenými silami. Zaručuje bezpečí ve spojení sil makrokosmu a mikrokosmu
člověka. Trámce symbolizují sepětí, provázanost, neměnnost.
Pentagram je vysoká osobní ochrana.

Nilský kříž života ... symbol a atribut věčně žijících božstev, v písmu - hieroglyf znamená život. Zvláštní tvar kříže v sobě skrývá významnou duchovní symboliku z doby dávného Egypta V symbolice a víře starého Egypta přinášel dlouhověkost a věčné zdraví. Má nebývale příznivý vliv na lidský organismus. Pomáhá doplňovat vnitřní energii, kterou člověk dostává z vesmíru, planet a hvězd, energii zděděnou po předcích a energii získávanou dýcháním, z potravy, tekutin, ze záření živých bytostí, rostlin, kamenů či krystalů.V nepříznivých podmínkách dochází ke snižování této vnitřní energie, člověk pociťuje únavu, vyčerpanost, bolest. Právě nilský kříž pomáhá načerpávat novou vnitřní léčivou energii, odstraňuje tyto problémy a nastartovává samouzdravující proces v organismu. Navrací také energetickou rovnováhu, uvolňuje z organismu všechny škodliviny, které vznikly při nemocech a únavách. Jako symbol harmonie a ochrany přitahuje kladnou energii, ochraňuje člověka před špatnými silami a energiemi, pomáhá odstraňovat negativní záření z televizorů, monitorů i patogenních zón.
Dobře působí na lidi úzkostlivé, váhavé, s nervovými poruchami

—————

Zpět