Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Váš budoucí partner a emocionální otevřenost ( Barbara De Angelis )

25.09.2009 10:01

Zapamatujte si, že jestliže váš partner nedokáže rozpoznat své emoce a podělit se o ně s vámi, není připraven mít intimní vztah. A pokud s takovým partnerem přesto budete ve vztahu setrvávat, budete sdílení pocitů postrádat. Prostě žít s někým, kdo mi není schopen vyjádřit své niterní touhy a emoce, je formou sebemrskačství.

Intimní vztah nestojí na tom, že spolu sdílíme dům, auta nebo koupelnu. Je založen na tom, že sdílíme své pocity. Proto další vlastností, kterou byste u svého budoucího nebo současného partnera měli hledat, je emocionální otevřenost. To znamená, že váš partner:

- Prožívá emoce

- Ví, co cítí

- Dělí se s vámi o tyto pocity

- Umí vyjádřit, co přesně k vám cítí

 

Jak tedy poznám, že mám doma emocionálního skrblíka?

Nikdy vám neřekne: "Mám tě rád", jen když se ho zeptáte.

Nikdy nebude chtít před vámi vyjevit své slabosti.

Nikdy vám neřekne o jeho nejniternějších touhách.

 

Není emocionální uzavřenost jen otázkou povahy?

Někteří lidé jsou doopravdy již "od přírody" více emočně uzavření. Každý člověk však potřebuje vyjevovat své emoce a vnitřní touhy, ať více či méně. Pokud je neprojevuje, jen v něm zahnívají, nikoliv umírají. V případě, že vám partner neprojevuje své vnitřní touhy, ochuzujete se oba o důležitou část partnerského vztahu. Ve svých touhách byste se totiž měli navzájem podporovat a tím se rozvíjet. Emoce lásky a spokojenosti vás zase budou vést k upevňování vašeho vztahu. A bez vyřčených emocí prostě váš vztah dříve či později umře.

—————

Zpět