Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


STRES

20.11.2009 15:22

Stres se vyskytuje tehdy, když se lidé setkají s událostmi, jež vnímají jako ohrožení své tělesné nebo duševní pohody. Tyto události nazýváme stresory. Reakce člověka na stresor se nazývá stresová reakce.
Přirozenou reakcí těla na stres je přizpůsobení se situaci ( adaptivní funkce ), pokud lze před stresorem utéct nebo jej napadnout. Pokud ne lze, pak stresor může působit na člověka až chronicky dlouho ( maladaptivní funkce ) a může mít přímé či nepřímé účinky na jeho zdraví.

STRESORY

-

-

-

-

—————

Zpět