Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Štěstí

04.08.2009 13:17

Štěstí může pocházet i jen z toho, že v životě prožíváte dostatečné množství skutečných okamžiků.
Pokud se nenaučíte umění radovat se z toho, co prožíváte teď, nebudete o nic šťastnější, když toho budete prožívat víc.
Děti jsou mistry ve vytváření skutečných okamžiků. Ještě se nenaučily odkládat radost na později, až...
Přestaňte se snažit neustále něco plánovat a kontrolovat, snažit se dobře se bavit, snažit se, aby všechno bylo dokonalé, snažit se kontrolovat běh událostí... Snažení nám brání prožívat bezprostřední radost a být šťastní tady a teď.

SKUTEČNÝ OKAMŽIK =

1/ PLNÉ VĚDOMÍ. Pouze tehdy, když se vaše vědomí plně soustředí na okamžik, v němž se nacházíte, můžete přijmout jakýkoli dar, ponaučení nebo potěšení, které vám daný prožitek nabízí.

2/ SPOJENÍ. Prožitek stírajících se hranic obvykle nazýváme láskou. Vy a něco jiného vtékáte jeden nebo jedno do druhého.

3/ VZDÁNÍ SE. Je nemožné prožívat skutečný okamžik, když se situaci či emoci snažíte ovládnout nebo jí vzdorovat.

 

Často si okamžiky skutečného štěstí ani neuvědomujeme, protože jsme očekávali něco jiného - něco grandióznějšího a velkolepějšího a dramatičtějšího. Čekáme, že štěstí k nám přijde zvenčí, místo abychom si je tvořili zevnitř.

Štěstí není pevně daný stav - je to řada skutečných okamžiků.
Štěstí je stav, ve kterém umíme setrvat tady a teď a prožívat naplno - užasnout, nadchnout se, dojmout se a radovat.

Lidé, kteří hladoví po skutečných okamžicích, často zneužívají návykové látky, aby získali alespoň dočasný pocit, že jsou šťastni! Skutečným okamžikům se vyhýbáme tím, že jsme  příliš zaneprázdněni nebo rozptýleni, než abychom něčemu mohli věnovat 100% pozornost. Mnohdy děláme tolik věcí najednou, že vlastně ničemu nevěnujeme plnou pozornost.

Někdy se skutečným okamžikům vyhýbáme záměrně, protože z nich máme strach. Ony mohou být velmi konfrontační povahy. Jestliže přestanete neustále něco dělat a vyhradíte si čas na skutečné okamžiky tím, že budete věnovat pozornost, nepochybně budete muset čelit emocím, zjištěním či skutečnostem, které jste si předtím vůbec neuvědomovali nebo se jim záměrně vyhýbali. Někdy prožít skutečný okamžik vyžaduje odvahu.

Skutečným okamžikům se vyhýbáme i tím, že mezi sebe a jiné lidi stavíme hranice. K intimitě dochází, když se hranice rozplynou a vaše srdce se dotknou. Mnozí se tomu vědomě vyhýbají.

DEJTE ŽIVOT SAMI SOBĚ

To vyžaduje, abyste si nejdříve položili těchto pár otázek, na něž se vám nebude odpovídat právě snadno:

Kdo jsem?
Žiju jako člověk, jakým chci být?
Co se svým životem ve skutečnosti dělám?
Jsem šťastný?
Čeho se potřebuji zbavit, abych se cítil svobodný?

Jestliže ve svém životě chcete provést změny, nemusí to nevyhnutelně znamenat, že jste doposud něco dělali špatně. 
Možná prostě jen nastal čas....

Poseďte v tichosti u zapáleného krbu nebo při světle svíček. Udělejte to, co chcete udělat, co vidíte v duši, když zavřete oči a sníte. Vyjděte na tichou procházku s člověkem, o kterém si myslíte, že jej milujete. Mlčeti spolu znamená poznat buď touhu a nebo prázdno - a to je Poznání. K tomu nám také slouží skutečné okamžiky. Ucítíme Pravdu.

Někdy vám Ticho pomůže zřetelně uvidět, co přesně je ve vašem životě vychýlené z rovnováhy.

( úryvky z knihy Barbary de Angelis )

—————

Zpět