Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Staň se mistrem svého života

17.06.2010 10:20

Mistr vždy souhlasí se všemi událostmi ve svém životě, neboť ačkoliv vypadají jakkoli nepříznivě, v dřívější době vytvořil podmínky k jejich vzniku. Neznamená to však, že podlehnete tlaku událostí, ale vezmete si z nich poučení. 
                                *
 Mistr vidí dokonalost i ve zdánlivě nedokonalém. 
                                *
 Ne vždy si Mistr uvědomuje, na jaké úrovni chtěl dosáhnout určitého výsledku. Ale nikdy nepochybuje o tom, že daného výsledku na nějaké úrovni dosáhnout chtěl. 
                                *
 Mistr nikdy a nic neodsuzuje, za žádných okolností. Ví, že si vytvořil všechno, co nyní prožívá a je si vědom prostého faktu, že je schopen kdykoli změnit vše, co kdy vytvořil. 
                                *
 Mistr si uvědomuje, že vše, co by odsuzoval by vlastně udržoval. Ví, že pro svůj vývoj potřebuje vše, co vlastní a prožívá právě v tomto okamžiku. 
                                *
 Mistr se rozhoduje vždy sám za sebe, nikoli na základě zažitých společenských konvencí a názorů okolí. Svá rozhodnutí považuje za správné a stejnou volbu dává i druhým. 
                                *
 Mistr ví, že svoboda je podstatou duše, nikoli jejím cílem. Nikdy neomezuje svobodu svojí, ani druhých. 
                                *
 Mistr ví, že rozhodnutí druhých nemá právo měnit a ovlivňovat, přestože se mu mohou jevit jako nevhodná či dokonce škodlivá. 
                                *
 Mistr pozoruje, vyhodnocuje a pokud je požádán, pomůže. 
                                *
 Mistr má na své cestě k osvícení dovoleno vše, co činí s láskou a nejlepším svědomím. 
                                *
 Mistr se vždy řídí svými pocity. 

                                *
 Mistr dělá vždy to, co ho baví a naplňuje. Ví, že je to snadná a jediná možná cesta k dokonalosti a štěstí. 
                                *
 Mistr se nesnaží o výsledky, prostě si jen uvědomuje, že již existují. 
                                *
 Mistr nedělá nic pro to, aby dosáhl uznání, ale chce vyjádřit to, čím ve skutečnosti je. 
                                *
 Mistr vždy uznává druhé takové, jací jsou a vždy povzbuzuje druhé k tomu, aby uznávali a milovali sami sebe. Nikdy ze skromnosti nepopírá nejkrásnější aspekty svého já a o totéž se snaží u druhých. 
                                *
 Mistr se dokáže radovat z vlastní existence. Ze svých pocitů, kontaktů, úspěchů i neúspěchů a život považuje za lehkou hru, která ho povznáší k poznání a dalšímu duchovnímu růstu.

—————

Zpět