Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Spánek a emoce

09.05.2009 23:23

Mnohdy jste unaveni, jdete spát a najednou - začnete přemýšlet, dělat si starosti, jak zaplatíte účty, jak děti zvládají školu či další detaily, které souvisí s každodenním životem. Spánek vám bere úzkost, zlost, pocit viny, deprese i touha po lásce.

CO JSOU TO VLASTNĚ EMOCE?

Emoce mají dva rozměry. První dimenzi se řáká hedonická - to znamená, že mohou být od velice nepříjemných až po velmi příjemné. Druhá dimenze se týká vzrušení - emoce mohou být velice klidné a na ruhé straně tété škály je velké vzrušení. ( Wilhelm Wundt, zakladatel experimentální psychologie )

Nepříjemné + klidné emoce = zklamání, pocit marnosti, skleslost, sklíčenost, zádumčivost, zoufalství, demoralizace a deprese. Nemusí připravit o spánek, ale i přestože spíte, spánek nepřináší odpočinek.

Příjemné + klidné = jasná mysl, "klid v duši", tiché uspokojení, vyrovnanost, usebrání ... k těm se potřebujeme dobrat, ty se ideálně hodí ke spánku.

Nepříjemné + vzrušené = naštvání, rozrušení, pobouření, zlost, vztek, hněv, podráždění, nevole, odpor a nepřátelství. Ty jsou pro spánek nejhorší.

Příjemné + vzrušené = radost, nadšení, štěstí, euforie a extáze. Tyto stavy jsou sice velmi přitažlové, ale spánku to nemusí prospívat.

 

Naučte se a říkejte si přísloví, která potírají automatické myšlenky, které vám vyvstávají po ulehnutí na mysl. Zkuste si je opakovat dokola, aby k vám nemohly špatné myšlenky, které se vás snaží okrást o spánek:

I na šťastného člověka někdy zaprší.

Na všem špatném je něco dobrého.

Neplač nad rozlitým mlékem.

Bezmocný hněv je šílenství.

Každý kůň si myslí, že jeho břemeno je nejtěžší.

Když se směješ, rozesměje se celý svět. Až přijdou slzy, budeš plakat sám.

Krása je v očích člověka, který se na ní dívá.

Není člověka, kterému by se pořád všechno dařilo.

Ráno moudřejší večera.

Život je příliš vážný na to, abychom ho brali vážně.

—————

Zpět