Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Slunce a věky

11.06.2010 11:25

Jsou hojné historické záznamy a odkazy lidí respektujících a uctívajících tento objekt. A je velmi jednoduché pochopit proč. Když každé ráno Slunce vychází, přináší světlo, teplo a bezpečí lidí před chladem, slepotou, predátory, kteří se skrývají pod rouškou noci. Lidé pochopili, že bez něj nevyroste úroda a život na planetě by neměl šanci přežít. Tyto skutečnosti dělají Slunce nejuctívanějším objektem všech dob. Taktéž si byli vědomi velmi dobře hvězd, jejichž sledování jim umožnilo rozpoznávat a předvídat události, které se přihodí za delší časové období, jako je třeba zatmění nebo úplněk. Vznikly soupisy hvězdných seskupení, které dnes známe jako souhvězdí.

Kříž zvěrokruhu je jeden z nejstarších pojmů lidské historie

Zobrazuje Slunce, jak obrazně prochází skrze 12 hlavních souhvězdí v průběhu roku. Také zobrazuje 12 měsíců v roce, 4 roční období a slunovraty a rovnodennosti

Dřívější civilizace Slunce a hvězdy jen nenásledovaly, zosobnily si je s přizpůsovbivými mýty, popisujícími jejich pohyby a vztahy. Slunce, které dává život a zachraňuje hodnoty, bylo zosobněno jako vzor nikdy neviděného stvořitele – Boha. Boží Slunce, Světlo světa, Spasitel lidského druhu. 12 souhvězdí reprezentuje místa na cestě Božího Slunce. Jejich jména většinou zastávají faktory přírody, které se dějí v daném období. Jako např. Vodnář = posel vody, který přináší na jaře deště.

Horus – Bůh Slunce v Egyptě kolem r. 3000 př. N. l. Ze starovkých hyeroglifů z Egypta toho víme mnoho o jeho solárním vykoupení. Také víme, že měl nepřítele zvaného Set = temnota, noc. Tma proti světlu, zlo proti dobru – to jsou jedny z nejznámějších náboženských faktů.

Horus se narodil 25. prosince panně Isis Marii. Jeho narození bylo doprovázeno hvězdou na východě, která třem králům dala možost najít a vyzdobit novorozeného Spasitele. Když mu bylo 12 lt, stal se dětským učitelem. Ve věku 30 let byl pokřtěn postavou Anap a tím začala jeho vláda. Horus měl 12 učedníků, kterí cestovali, dělali zázraky ( uzdravování nemocných, chození po vodě ). Po zrazení Typthonem byl Horus ukřižován, pohřben po 3 dny a následovalo zmrtvýchvstání. Tento příběh prostuoupil do mnoha kultur ana světě a pro mnoho bohů najdeme v podstatě stejnou mytologickou stavbu:

1200 př.n.l. Attis z Phrygie – narozen 25.12. panně Naně
900 př.n.l. Krishna z Indie – narozen 25.12. panně Devali
500 př.n.l. Dionysus z Řecka
1200 př.n.nl. Mithra z Persie

a další: Salivahana z Bermud, Zulis z Egypta, Odin ze Skandinávie, Crite z Chaldey, Begotten z Pfoenecie, Indra z Tiberu, Bali z Afganisanu, Jao z Nepálu, Wittota z Bilingonese, Thammuz ze Syrie,Xamolxis z Thrace, Zoar z Bonzes, Adad z Assxrie, Deva Tat ze Siam, Alcides z Thebes, ikado ze Sintoos, Beddru z Japonska, Hesus or Eros z Druids, Thor z Gauls, Cadmus z Řecka, Hil a Feta z Mandaites, Gentaut a Quexalcote z Mexika, Fohi a Tien z Číny, Adonis z Řecka, Ixion z Říma…..

Hvězda na východě signalizovala jejich příchod, byli na 3 dny pohřbeni apak zmrtvýchvstali, všichni tito uznávaní Spasitelé jsou popisování těmito základními charakteristikami.

 

Proč právě tyto vlastnosti?

Proč panna a proč 25. prosince?

Proč byli 3 dny mrtví a následovalo zmrtvýchvstání?

Proč 12 učedníků či stoupenců?


Zkusme se na to podívat skrze astrologii:

Ta hvězda na východě je Sirius, nezářivější hvězda na nořní obloze

24. prosince se seřadí se třemi nejzářivějšími hvězdami v souhvězdí Orion – 3 hvězdy = 3 králové

Tyto 4 hvězdy ukazují na místo východu Slunce 25. prosince = Zrození Slunce.

Panna Marie značí souhvězdí Panny ( Virgo ) – značí se M – proto Marie ( Myrra, Maya a ostatní panny matky )

Virgo bylo také známé jako House of bread ( znázorněním je panna držící snop pšenice – zastupuje srpen a září, čas sklizně ) Betlém se doslova překládá jako „house of bread“. Tudíž Betlém je vlastně odkaz na souhvězdí Virgo = místo na obloze ne a Zemi.

25. prosince = Zimní slunovrat

Od letního k zimnímu slunovratu jsou dny kratší a studenější, slunce se pohybuje půl roku po obloze obrazně od severu k jihu, nastává konec úrody – jakoby symbol smrti Slunce. Pak se slunce 3 dny nepohybuje vůbec ( 22.,23.,24.12 ) Tyto tři dny je Slunce v blízkosti Jizního Kříže ( viděno ze Země ) – souhvězdí Crux

Po této době se Slunce opět začne pohybovat směrem k severu – zvěstuje delší dny, teplo, jaro. Proto se říkávalo: Syn zemřel na Kříži, byl 3 dny mrtev, aby vstal z mrtvých a znovu se narodil.

Avšak ono „zmrtvýchvstání“ Slunce se slaví až v den jarní rovnodennosti, neboli Velikonoce ( poslední velká noc ), kdy slunce překoná ďáblovu temnotu tím, že se dny po rovnodennosti stanou delšími než noc a znovu se zrodí podmínky pro jaro a nový život.

*

Pravděpodobně nejjasnější ze všech astrologických symbolů kolem Ježíše je 12 učedníků - přestavují 12 souhvězdí zvěrokruhu, s nimiž Ježíš, jakožto Slunce, cestuje. Popravdě číslem 12 je naplněna celá Bible...
Zpět ke kříži zvěrokruhu, obraznému životu Slunce. Nebyl to jen umělecký výraz nebo nástroj na sledování slunečního pohybu. Byl to také pohanský duchovní symbol, který zjednodušeně vypadal takto:


Protože Ježíš představuje Slunce. Syna Boha, Světlo světa, pozdvižený zachránce, který přijde znova. Jako to dělá každé ráno, s hrdostí Boha, který chrání před silami Temna a rodí se znovu každé ráno a můžete ho vidět v oblacích, nahoře v nebesích, s korunou z trnů - nebo-li "paprsky slunce".

Z množství astrologických/astronomických metafor v Bibli jedna z nejdůležitějších má co dělat s "věky". V Bibli je mnoho zmínek o "věku". Abychom tomu porozuměli, musíme nejdřív pochopit, co je tím "věkem" myšleno. Souvisí s fenoménme známým jako proces rovnodennosti. Prastaří Egypťané s poznatky dávných předků pozorovali, že v den jarní rovnodenností nastává východ Slunce přibližně každých 2 150 let v jiném znamení Zvěrokruhu. To má co dělat s pomalou změnou úhlu pohledu ze Země, která se otáčí po svých osách. Natývá se to "precese", protože souhvězdí jdou jakoby pozpátku oproti průběhu normálního ročního cyklu. Doba, za kterou proces projde všemi 12 znameními trvá cca 25 765 let. Také se to nazývá jako "velý rok" a strověké společnosti toto velmi dobře věděly a uváděly každých 2 150 let jako "VĚK".

Od r. 4300 př.n.l. do 2 150 př.n.l. byl "věk Tauruse" - Býka. Od r. 2 150 př.n.l. do 1 r.n.l. to byl "věk Ariese" - Berana. A od roku 1 do 2 150 n.l. je "věk Ryb". V něm se nyní nchaázíme. A kolem roku  2 150 přejdeme do nového "věku Vodnáře."

Bible odráží široké pojednání o symbolickém pohybu skrze tři doby, zatímco přezvěstuje dále. Ve Starém zákoně, když Mojžíš sestoupil s 10ti přikázáními, byl velmi rozzlobený, když viděl své lidi, jak uctívají Zlatého býka = Tauruse. Protože Mojžíš již přestavoval nový "věk" - Berana. Jiná náboženství berou tyto přechody také. Jako např. předkřesťanský bůh Mithra - také zabil Býka, když začal vládnout.

ježíš je postava, která uvádí věk po Ariesovi - "věk Ryb" ( dvou ryb ). Symbolika ryb se hojně vyskytuje v Novém zákoně. Když začala jeho cesta, spřátelil se se dvěma rybáři, kteří jej násldovali, nakrmil spoustu lidí chlebe a dvěma rybami... Dvě ryby je pohanský astrologický symbol pro Slunečné Království ve "věku Ryb". A Ježíšovo narození je v podstatě začátkem tohoto věku. V Bibli ( Lukáš 22:10 ) když se učedníci táží Ježíše, kde bude další "beránek" až zemře, Ježíš odpovídá: "Pohleďte, když vstoupíte do města, setkáte se s mužem, který ponese džbán s vodou... následujte jej do domu, kam vstoupí." Muž nesoucí džbán s vodou je Vodnář - Posel vody ( Aquarius ) Ten znázorňuje "věk" po Rybách. A když Slunce ( Boží Syn ) opustí "věk Ryb", přesune se do domu Vodnáře, tak jako Vodnář následuje Ryby v procesu rovnodennosti. Takto může býc chápán v současné době konec věku jako konec světa, protože v Bibli je výrok Ježíše: "Budu s vámi až do konce světa". Ale dle znalců písmy jde o chybu v překladu, kde slovo "aeon" bylo nesprávně přeloženo jako svět, místo "věk": "Budu s vámi až do konce věku."
Až Ježíšovo slunečné ztělesnění Ryb skončí, slunce vstoupí do věku Vodnáře. Pak možná přijde jiný mesiáš - Spasitel.

Ale smutné je, že díky špatným překladů původních textů věří milióny lidí, že se  blíží konec světa.

( přepis:  https://www.youtube.com/watch?v=LvzoJskUBfU

a odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=WfWAAPL1foY&feature=related )

—————

Zpět