Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


SEX A SEBEVĚDOMÍ

16.05.2009 20:40

Další běžný omyl, kterého se hlavně ženy dopouštějí, když začínají znovu, je skutečnost, že se vyspí s každým na potkání ve snaze vybudovat si a upevnit sebevědomí. Žena, která chce mít o sobě opět dobré mínění, se může snadno dostat do pokušení využít svých sexuálních služeb jako lákadla, kterým upoutá pozornost a cit jiného muže. Naneštěstí mívá tento přístup nevyhnutelný zpětný dopad právě na ni. V ideálním případě žena v sobě cítí, že si lásku zasluhuje, a až poté získá mužovu náklonnost. Cítí-li se mužovy lásky hodna až po jejím získání, bude na něm příliš závislá. Tato nezdravá závislost ho posléze zažene a ženu čeká opět bolest.

Sex a pocit povinnosti a sebeúcta

Další způsob, jímž žena od sebe odhání lásku, je pocit povinnosti mít sex. Žena často odmítne mužův dárek jedině proto, že by cítila povinnost oplatit mu jeho laskavost sexem. Má-li žena podobné pocity, často z toho vyplývá, že se cítí povinna uspokojit mužovu sexuální potřebu čistě jen proto, že ji vyvedl na večeři. Tento způsob uvažování odhaluje velmi nízké sebevědomí. Žena se musí naučit přijímat mužovy dárky bez pocitu, že je povinná oplatit mu je sexem.

Existuje mnoho žen, jež o sobě mají vysoké mínění, pokud jde o pracovní kariéru. Jakmile se však jedná o vztah k mužům, opírají se o názor, že pro muž mají cenu výhradně jako sexuální objekty. Taková žena nechápe, že muž si v první řadě cení příležitosti býtr s ní, chovat se k ní hezky a učit se, žím vším by jí udělal radost. Jistě, navenek se může zdát, že jde jen po sexu, ale o trochu hlouběji hledá lásku navlas stejně jako ona. Muže těší, že žena ho může podpořit mnoha skvělými způsoby, ale nejvíc stojí o lásku. A tou nemyslíme pouze sex.

Sex je pro muže tím, žem je manželství pro ženy. Jde o nejvyšší odměnu lásky. Názor, že muži chtějí jenom sex,  je stejně hloupý jako tvrzení, že ženy stojí jen o manželství.  Muži také touží po manželství, jenže ta touha se u nich objevuje později. Podobně ženy touží po sexu, ale později než muž. Vyjde-li si dvojice na večeři, muž necítí povinnost rovnou se se ženou oženit. Stejně tak by žena neměla cítit povinnost rovnou se s mužem vyspat jen proto, že za ní večeři zaplatil.

Pokud muž sex nedostane a na ženě mu záleží, dál ji bude zvát na schůzky a společně s ní trávit příjemné chvíle. Pokud muž i žena nesledují bezprostřední vyjádření vděčnosti sexem, dostávají možnost pochopit skutečný důvod, jenž je k sobě přitahuje a tím je touha po lásce.

—————

Zpět