Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Schopnost léčit je prý dar

15.05.2009 16:31

 

Dítě ve chvíli zrození je odděleno od matky jako zdroje všeho co potřebuje a tedy i kyslíku. Od té chvíle přirozeně dýchá. Novorozené dítě umí také plavat - je to pro něj přirozená schopnost. Když ji nepoužívá zapomene ji a později se to musí znovu učit. Stejné je to s léčením. Jako novorozené dítě jsme ve spojení s energií vesmíru - jsme tedy schopni i tuto energii předávat. Protože nás ale naše okolí nutí používat jiné schopnosti a tyto jsou zanedbávány, postupně je zapomeneme. Pokud se dostaneme do společnosti, která se zaobírá energií vesmíru, k tomuto spojení se vracíme. Je to o to těžší o co jsme starší a naše výchova byla směřována jen do materiálních hodnot. Musíme se učit pracovat s energií, jako se musíme učit plavat. Je to přirozená schopnost, se kterou se rodí každý člověk - jen na ni důsledkem výchovy zapomínáme.

Je etické brát za léčení peníze?

Nejdřív si musíme uvědomit, co peníze představují. Dřív existoval směnný obchod. Pekař upekl chleba a dal ho ševci za to, že mu spravil boty. Problém nastal, když švec pořeboval něco, za co nešlo zaplatit botami nebo jejich správkou. A proto byly vynalezeny peníze. Peníze jsou zhmotnělá energie práce. Místo chleba dává pekař peníze a švec si za ně koupí košili.

Schopnost léčit je dar. Ale k předání tohoto daru je potřeba energie a čas ( např. 1 hodinu ). Během té doby, co léčím bych mohla něco vyrábět a za to dostat peníze. Ty peníze potřebuji, abych za ně nakoupila jídlo pro sebe a své děti. Je to stejné, jako když pekař musí mísit těsto a topit v peci než upeče chleba. Buď budu dávat svoji energii do léčení, nebo do práce za kterou je etické peníze vzít. Ale peníze jsou přece zhmotnělá energie. Jaký je tedy rozdíl mezi energií vloženou do léčení a energií kterou dám do pečení chleba? Je zavádějící snažit se aplikovat nějakou etickou zásadu na energii vyjádřenou v penězích.

—————

Zpět