Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Reiki - tradiční metoda podle Dr. Mikao Usui

15.05.2009 16:34

 

Nejvyšší sféra
"Existuje sjednocené pole energií, naprosto vyvážené, stojící ve střídavém vztahu samo se sebou. Pole čisté inteligence, které samo ze sebe zrozuje všechny síly a veškerou materii universa, to znamená veškerou hmotu vesmíru, a tím tvoří základ veškerého bytí."

(Definice Boha podle nejnovějších poznatků kvantové fyziky a její supergravitační teorie)


Nejvyšší sféra je tedy úroveň, ze které je stvořeno veškeré bytí vesmíru. Reiki je všeobsahující vyvážená energie, která pochází z jedné z vibračních úrovní nejvyšší sféry.
Vibrace fyzického těla člověka jsou rozdílné od vibrací nejvyšší úrovně. Proto, aby byl umožněn průchod energie Reiki fyzickým tělem, je třeba vibrace těla přizpůsobit. To je možné pouze pomocí iniciace (zasvěcení) mistrem Reiki.
U dětí do 5 let je průchod energie Reiki tělem možný přirozeně, po tomto věku se vibrace přizpůsobí naší úrovni, což znemožní přijímání energie Reiki. (Do pěti let věku je možné provést mistrem Reiki zkrácené ustalovací zasvěcení, takže Reiki je poté možné používat po celý život.)
Při zasvěcení dochází ke změně vibrací fyzického těla, tedy i odblokování fyzických nebo psychických bloků. Zvyšuje její intuice osoby, citlivost a dochází k snadnějšímu chápání souvislostí v životě.

Zákon svobodné vůle 

Nejdůležitější zákon, který znám je “respektuj svobodnou vůli druhých bytostí”.

Máte svobodnou vůli. I já ji mám. Máme určité možnosti člověka nebo skupinu lidí vést. Za předpokladu, že jsou ochotni nechat se vést a řídit.

Mohu vědět jak druhému člověku pomoci od bolesti, ale pokud si on mou pomoc nepřeje, nemohu mu pomáhat. Porušila bych tím jeho svobodnou vůli - skrze bolest může dojít pochopení a postoupit ve vývoji. Moje nechtěná “pomoc” by mu vlastně ublížila.

Pokud mi někdo vnucuje svoji pomoc kterou nechci, mohu se bránit - je to mé právo na svobodnou vůli. Je na mne jakým způsobem se budu bránit - vytvořím si novou karmickou zátěž, nebo dokáži najít způsob který mne nezatíží? Svobodná vůle se projevuje výběrem.

 

Dr. Mikao Usui, který pro nás systém Reiki koncem 19.století znovuobjevil, nám zároveň ve svém odkazu zanechal pět životních pravidel, se kterými by se měl žák během svého života vyrovnat. Jsou to:

Právě dnes se nerozčiluj

Právě dnes si nedělej starosti

Buď milý ke všem živým bytostem

Vydělávej si na živobytí poctivě

Buď vděčný za všechna požehnání

Každý, kdo bude takto žít podle těchto pravidel, zažije hluboký vnitřní klid a mír, radost čirého Bytí.

—————

Zpět