Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Regresní terapie

03.02.2010 15:47

Zájem veřejnosti o alternativní metody po celém světě stále stoupá. Tyto metody mají široké využití a nemají žádné vedlejší účinky, jako je tomu u běžné léčby. Jsou však často provázeny mylnými informacemi, zlehčovány a kritizovány. Svět ovládá stále mocnější farmaceutický průmysl. Přesto jsou různé nekonvenční metody léčení pro svou jednoduchost a účinnost řešení problémů více a více vyhledávány. Každý je vlastně sám sobě zdrojem svého uzdravení. Kdo napravuje minulost, ten současně napravuje i budoucnost.

Regrese je účinná metoda, pomocí které se můžete zbavit současných potíží tak, že najdeme jejich příčiny v minulosti.

Potíže jimiž lidé trpí, jsou v podstatě jen následky traumat prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či nikoliv. Pokud není příčinou silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít a zpracovat. Orgány nebo části těla, které byly v minulosti poraněné, bývají nyní zpravidla oslabené či nemocné. Po zpětném prožití původního poškození se tyto části aktivují a samovolně uzdravují. Hlubinná regresní terapie často zabírá i tam, kde konvenční léčba selhává. Léky se potlačuje bolest, ale nehledá se příčina bolesti. Hlubinnou regresní terapií lze příčinu najít a odstranit.

Tato metoda potvrzuje že duše, tělo a naše psychika se nalézají v tom nejužším vztahu, že každá fyzická nemoc má svůj psychický prvek a naopak. U hlubinné regresní terapie se nejedná o žádný hypnotický stav, manipulaci ani sugesci.
Jaké problémy lze řešit pomocí hlubinné regresní terapie?
Je bezpočetné množství problémů, které lze řešit regresi, jsou to například:
· bolesti hlavy, krku, zad, ramenou, rukou, nohou, kloubů, žaludku, břicha…
· poruchy spánku, problémy s dýcháním, ztráta energie, neurózy, únava, úzkost…
· pocity strachu z výšek, hloubek, lidí, vody, hmyzu, uzavřených nebo volných prostor, o život, ze smrti, že mě nikdo nemá rád…
· neschopnost koncentrace, smutek, apatie, nejistoty, poúrazové stavy, psychospirituální krize, vztahové problémy…
· vztek, pláč, lítost, nedostatek sebevědomí, smutky, závislosti, opakující se problémy…
· alergie, migrény, stres, astma, ekzémy…
Regrese do minulých životů je důležitým terapeutickým nástrojem a pod mým vedením se klienti vrací zpět do jednoho či více životů. Mají z toho prospěch v několika směrech - získají větší poznání sebe sama, ztratí pocit viny, přestanou se bát smrti, odstraní zdravotní nebo osobní problémy.

Zdroj: Psychoterapie, Andrej Dragomirecký

 

—————

Zpět