Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Řád lásky, bez kterého nic nefunguje

05.02.2010 13:02

Sestavením konstelace se hledá řád, ve kterém může láska bez překážky proudit. Konstelace uvolňují lásku a vytvářejí harmonii v rodinném systému ( stejně tak jako akupresura uvolňuje tlakem na konkrétní body proudění energie v meridiánech ). Respektování tohoto řádu nám umožní stát v rodině na svém pravém místě. Zátěž, kterou dostáváme od předků nevědomým procesem, odevzdáme členům rodiny, kterým patří, a zároveň jim tak vrátíme důstojnost a úctu. Pak cítíme svou sílu a také podporu rodiny.

Do řádu lásky patří například skutečnost že rodinný systém lépe funguje, když těžištěm rodiny je muž a žena je středem. Láska mezi partnery je první a má přednost před láskou k dětem. První narozené dítě (i když zemřelo) je první, po něm další sourozenci jsou druzí, třetí…. Rodiče jsou velcí a děti malé, pokud rodiče přijímají svůj osud a zodpovědnost za život, lásce se daří… Tento řád lásky je v mnoha rodinách poškozen. Například mnohdy je těžké přijmout své rodiče takové jací jsou, vypořádat se s úmrtím dítěte, s křivdami osudu… Pokud ale dokážeme přijmout skutečnosti, jsme posilněni a cítíme se vyrovnaní, můžeme žít míru.

Nechováme-li se tak, jak to vyžaduje láska, láska „se zastaví“. Ona se řídí skrytým řádem větší duše - Univerza. To znamená, že je třeba mít ochotu přijmout pořádky a respektovat je. Umět přijmout, že jsme součástí většího celku. Porozumět řádům lásky znamená být moudrými, láskyplně se jimi řídit znamená, být pokornými. Pokora nám pomáhá jít životem plynule a bez překážek. Pokora zde neznamená být podřízen, ale respektovat svoje místo a místa ostatních v generační hierarchii.

Konstelace působí pomalu, hluboce dva měsíce až jeden rok. O postavení své konstelace je správné nemluvit. Je důležité, aby se v duši uchoval obraz a zážitek z vyřešené konstelace. Pak léčení může probíhat.

Konstelace jsou prožitkovou terapií. Je na nich úžasné, že se pomocí nich dostáváme do spojení s opravdovým životem, který obsahuje jak lásku, radost, přátelství, vzájemnou pomoc, sdílení. Umožňují nám uzdravovat se, rozvíjet náš omezený pohled na život, harmonizovat se a nacházet své vnitřní zdroje energie. Pomáhají nám ozřejmit důležitost našich kořenů pro náš život a život našich dětí.

----------

 Hojivé divadlo

„Jde o léčebnou skupinovou terapii, jež funguje na principu jednoty, tedy na tom, že jsme všichni vzájemně propojeni,“ vysvětluje terapeutka Marcela Porubová a pokračuje:

„Šamani při léčení využívají techniku napojování se na někoho či na něco zcela samozřejmě a právě z šamanismu metoda rodinných konstelací vyšla. Je to tím, že se můžeme napojit na kohokoliv, aniž bychom ho znali, a také na cokoliv. Můžeme najít skryté souvislosti, které bývají většinou hlavní příčinou našich nezdarů, ať už jde o vztahy, zdraví či o osobní uplatnění.“

Pomocí je, jak dále terapeutka uvádí, už i to, že se člověk v roli pozorovatele na své problémy spolu s ostatními účastníky sezení podívá s odstupem. Navíc vyjdou na povrch věci, které si neuvědomoval. Toto uvědomění v něm spouští hluboký proces léčby.

V rolích se někdy ocitají i vlastnosti nebo stavy jako láska, zodpovědnost, touha, závist, povinnosti, sebeláska.

Je úplně jedno, kdo koho hraje. Žena může hrát muže, muž vlastnost apod. Jde jen o to, aby se při výběru osob do rolí dostaly do popředí pocity, pouhý rozum při této technice samozřejmě nemůže stačit.

„Herci“ se zakrátko začínají cítit jako skutečné osoby z klientova života. Odpovídají na terapeutovy dotazy, jak se cítí, vysvětlují své pocity vůči členu rodiny, kterého představují.

—————

Zpět