Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


PSYCHOPATOLOGIE

20.11.2009 15:15

= abnormální chování = vzdálené od normy přijatelného chování

Normalita:
- přiměřené vnímání reality
- schopnost ovládat své chování
- sebeúcta a akceptace
- schopnost vytvářet citové vazby
- činorodost

Neuróza = úzkost, pocit neštěstí, nepřizpůsobivé chování

Psychóza = chování a myšlení člověka je narušeno tak, že ztratil kontakt s realitou, není shcopen zvládnout požadavky běžného života

DUŠEVNÍ PORUCHY

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

KULTURNĚ SPECIFICKÉ SYNDROMY:

 

ÚZKOST - projevy PANICKÉ PORUCHY

 

SCHIZOFRENIE

 

NEPŘÍČETNOST jako právní obhajoba

—————

Zpět