Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


PSYCHOANALÝZA

20.11.2009 15:38

Psychoanalýza je teorie o osobnosti a psychoterapii ( počátky se datují na přelomu 19 - 20. století - Sigmund Freud )

NEVĚDOMÍ = myšlenky, postoje, podněty, přání, motivy a emoce, jichž si nejsme vědomi. Dlouhodobě potlačované myšlenky či emoce se vytlačí z vědomí do podvědomí, ael stále odtud ovlivňují chování a myšlení člověka.  

VOLNÉ ASOCIACE = to je to, co nás jako první napadne a co řekneme v určité situaci. Tím může dojít ke "zvědomění nevědomých přání".

PSYCHOLINGVISTIKA se zabývá mentálními strukturami, potřebnými pro porozumění jazyku a jeho produkci ( 50. léta 20. století - Noam Chromski )

NEUROPSYCHOLOGIE poukazuje na úzký vztah nezi nervovými a duševními procesy.

 

MODERNÍ PSYCHOLOGICKÉ PŘÍSTUPY
  Přístup = úhel pohledu na různá temata

Př.: Přecházení silnice...
Přístup biologický: projev aktivace svalů pohybujících nohama
Přístup behaviorální: zelené světlo je podnět k přechodu silnice, přecházení je reakce na zelené světlo
Přístup kognitivní (cíl a plán): chci navštívit kamaráda, přecházení silnice je součást plánu
Přístupy se nevylučují, odrážejí různé aspekty téhož komplexního jevu.

1) Behaviorání přístup
2) Biologický p.
3) Kognitivní p.
4) Psychoanalytický p.
5) Fenomenologický p.
 

BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP

Zabývá se pozorovatelnými podněty a reakcemi na ně.
Př.: Přejídání se v určitých situacích = podnět. Terapeutický program pak zahrnuje odstranění podnětů ( situací ).
Př.: Agresivita dítěte je častější, pokud druhé dítě ustoupí ( odmění ). Pokud ne, ale útok opakuje, pak si to agresivní dítě příště rozmyslí.

Nezabývá se duševními procesy, které se nacházejí mezi podnětem a reakcí.

BIOLOGICKÝ PŘÍSTUP

Zahrnuje neurobiologické procesy, které jsou podkladem pro duševní činnost a chování. Zahrnuje i studium paměti, tzn. i hipokampu, který se podílí na upevňování vzpomínek ( v době ca do 2 - 3 let není ještě plně vyvinut = tím si vědci    vysvětlují dětskou amnézii )

KOGNITIVNÍ PŘÍSTUP

Zabývá se studiem podnětů a reakcí na ně z hlediska duševních procesů ( sledují to samé, co behavioristé, ale jako podklad berou duševní proces člověka )
Bere v úvahu aktivity jako je usuzování, plánování, rozhodování, komunikace, vnímání, zapamatování, řešení problémů.

PSYCHOANALYTICKÝ PŘÍSTUP

(zakladatelem je Sigmud Freud )
Je to směs kognitivních a fyziologických znalostí.
Předpokládá kořeny chování v nevědomých procesech ( myšlenky, strachy, tužby, kterých si člověk není vědom )
Přepokládá, že přirozené pudy jsou pod tlakem společenského chování a výchovy potlačeny, ale později se projevují jako sny, přeřeknutí, nemotornost, příznaky duševní poruchy - a nebo jako umělecká tvorba.
Věří, že agresivní chování člověka je založeno na vrozeném instinktu.

FENOMENOLOGICKÝ PŘÍSTUP

Tento přístup zastávají humanističtí psychologové. Hlavní motivační silou je tendence k seberealizaci.
Výrazným přínosem je studium osobnosti.

—————

Zpět