Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Proč energie léči a jak vlastně?

15.05.2009 16:32

 

Nejdřív se vrátíme ke školní fyzice. Ve škole jsme se učili, že základem každé hmoty je atom. Z atomů jsou stoly i židle, z atomů je celý dům a z atomů jsou hvězdy. Atomy vyplňují i prostor mezi hvězdami a z atomů je i člověk. Ve škole jsme se také učili, že atom je složený z jádra a částic, které okolo tohoto jádra obíhají. To co drží tyto částice u jádra je energie. To, že počet částic a to jestli jsou nabity kladně nebo záporně určuje, zda se jedná o atomy vodíku nebo diuteria teď nepotřebujeme rozvádět. Pro naše poznání je důležitá energie, která tyto částice drží u jádra a nedovolí jim uniknout. Stůl zůstává stolem a nezmění se na hromadu uhlí.Tato energie drží pohromadě celý vesmír tak jak ho známe, tak jak byl stvořen.

Je potřeba obrovského úsilí, aby člověk oddělil částice od jádra - pak se uvolní obrovská energie. Tuto energii člověk použil nejdřív k ničení. Později se naučil ji používat i jinak. Je to nejsilnější energie jakou člověk poznal – atomová energie. Abychom si mohli představit jak taková energie funguje, představme si magnety. Jeden magnet představuje jádro a další jsou částice. Všichni víme, že magnet je polarizovaný, že jedna strana je nabitá kladně a druhá záporně. Přitahují se jen opačně nabité konce. Zkuste k sobě přiblížit stejně nabité a ucítíte jak se odpuzují. Tělo člověka - a stejně tak jakýkoli předmět - je shluk jader a částic, které u sebe drží polarizovaná energie. Jakmile jakákoliv částečka našeho těla změní svou polaritu, naruší vazby celého organismu. Tak vzniká nemoc. Protože nemoc je vlastně narušená energetická vazba mezi jednotlivými částicemi těla je logické, že uvedení těchto energetických vazeb do původní podoby znamená vyléčení.

Energetické vazby se snažíme měnit pomocí různých prostředků. Lékaři nám předepisují léky - ty některé vazby obnoví a jiné naruší. Bylinář použije bylinné směsi. Léčitelé používají krystaly, barevná světla, obrazy, potravinové doplňky.... Všichni se museli dlouho učit, jak který prostředek působí a snaží se aplikovat to co poznali dřív, na to co řeší teď.

Pak je zde stále početnější skupina lidí, kteří používají reiki. Reiki je japonské slovo pro energii. Tito lidé tedy používají k obnovení správných energetických vazeb energii.

A tím se vracíme na začátek. Celý vesmír je z atomů. Atomy tvoří polarizovaná energie. To znamená, že celý vesmír tvoří polarizovaná energie. Je všude kolem nás. Stačí ji vnímat a nasměrovat tam, kde je potřeba. Jak, to se učí reikisté na seminářích pod vedením vyškoleného mistra.

—————

Zpět