Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Problém zvaný BLÍZKOST

27.07.2009 20:50

Účelem nevěry je velmi často vyřešit problém "blízkosti" ( intimního soužití ). Záletný partner se cítí osamělý. Pocit osamělosti je mnohem vážnějším ukazatelem rozpadajícího se vztahu, než četné netgativní střety partnerů.

Nevěra se však také může stát únikem z prostředí přílišné intimity. Přestože po ní většina lidí touží, je zároveň zdrojem velkých obav. Pocit vazby na druhou osobu ( intenzivní emocionální závislost ) je důležitou součástí lásky. Vědci dali obecný název různým způsobům, jakým nakládáme s pocitem intimity - TYPY VAZEB.

SPOJOVAČI jsou většinou jsou většinou velmi zběhlí v otázkách intimního soužití, nečiní jim problémy být na někoho emocionálně vázaní a zároveň považují za běžné, že je k nim emocionálně připoután někdo jiný. Takové osoby nejsou k nevěře příliš náchylné.

ODMÍTAČI a ULPÍVAČI jsou přesvědčení, že budou partnerem opuštěni, ale každá skupina se vyrovnává se svým strachem jiným způsobem. Odmítači se emocionálně intimním svazkům vyhýbají, zatímco ulpívači je vyhledávají. Vzhledem k tomu, že tyto dvě skupiny jsou vlastně dvěma stranami jedné mince, může se stát, že se odmítač přerodí v ulpívače, pokud naváže vztah s jiným odmítačem. Většina lidí má jeden ustálený typ vazby na jinou osobu. Tento typ se začíná formovat někdy mezi třetím a čtvrtým rokem věku.

Muži, kteří se chovají nezúčastněně, často působí jako silné osobnosti, takže odmítači mohou mít na první pohled na partnerském trhu vysokou hodnotu. Mnoho z těch, kterým se nikdy nepodaří najít ideálního partnera, jsou právě odmítači. Jejich děs z odmítnutí drží jejich lásku na uzdě. Táhnoucí se nevěry velmi často tuto funkci splňují také - drží odmítače v bezpečné vzdálenosti tak, aby se děs z odmítnutí nemohl ani probudit. Pokud skončí jedna odmítačova milostná aférka, často po ní hned nastupuje další. Odmítači se často uchylují k nevěře a nezávaznému sexu nebo využívají alkoholu a drog, aby si udrželi partnera dostatečně daleko od těla. Jsou i tací, kteří ke stejnému účelu využívají práce ( workoholici ).

I odmítač nebo ulpívač může mít báječný vztah, pokud se dá dohromady se spojovačem. Spojovači jsou si vědomi toho, že nalezení nového spoje, tedy vztahu, není v podstatě žádný problém, takže pokud usoudí, že stávající vztah pro ně není dobrý, nezdráhají se jej opustit. Odmítači a ulpívači takovou jistotu nepociťují, takže se zuby nehty drží i vztahů, které je ničí. Vztahy silně citově vázaných žen ( předevšim s muži, kteří se naopak nechtějí vztahu plně oddat ) jsou sice většinou dlouhé, ale jejich kvalita je zpravidla sporná.

SPOJOVAČI

- nedělá jim potíže rychle uvěřit

- nedělají si velkou hlavu s žárlivostí

- velmi lehce se zamilují

- velmi lehce se poddají jiným příjemným emocím ( nadšení, spokojenost )

- pamatují si spoustu věcí z minulosti, i z doby, kdy ještě byli dětmi

- obratně a uvážlivě hovoří o svém dětství

- dokážou ocenit to dobré i to spatné v minulosti

- uvědomují si jaký mělo dětství vliv na jejich dospělost

ODMÍTAČI

- často se nechtějí dělit o svůj fyzický prostor

- často jsou zainteresováni ve více než jednom vztahu

- často udržují vztah na dálku

- dokážou být velmi žárliví

- často jsou velmi nespokojení

- většinou si příliš nepamatují na své dětství

- buď tvrdí, že jejich rodiče byli báječní, nebo o nich hovoří velmi rozporuplně

- pomíjejí důležitost prvních lásek a zkušeností

ULPÍVAČI

- neustále se zabývají svými současnými i minulými vztahy

- často se cítí bezcenní

- často mají pocit, že se od nich ostatní odvracejí

- jsou velmí závislí na ostatních v otázkách sebevědomí a podpory

- často jsou citově zmatení

- dokážou být velmi žárliví, majetničtí a nároční

- pěstují si své osobní nenávisti ( zejména ke členům rodiny )

- často se rozlítostní, pokud mluví o svém dětství

—————

Zpět