Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Příčiny nespavosti

09.05.2009 23:02

SPÁNKOVÁ APNEA

Spánková apnea je řada krátkých nočních zástav dechu. Lidé s touto poruchou však netrpí nespavostí. Ve dne jsou ale stejně často unavení nebo ospalí, což je signál vážného nedostatku spánku. Jiným znakem spánkové apney je hlasité chrápání. Partner nebo partnerka jsou často první, kdo si všimne spánkové apney u svého partnera. Měli byste tyto symptomy probrat se svým lékařem. Někdy je apnea spojena s obezitou. Při nadváze se tuk ukládá u kořene jazyka, což může rušit spánek.

HYPERSOMNIA

... zde nejsou problémy s usínáním, ale naopak: jedinec se těžko udrží v bdělém stavu. Hypersomnie může mít tké zdravotní příčiny, např. chronická infekce, hypoglykemie, hypothyreóza ( špatná funkce štítné žlázy ), spánková apnea či anemie. Ale často vzniká z emočního problému, jako je např. deprese. Jde o nevědomou touhu uniknout z otravného prostředí. Druhý typ je reakcí na noční insomnii. Po neklidné noci nejní člověk řádně odpočatý a během dne je pak unavený a ospalý.

NARKOLEPSIE

Jedinec náhle na krátkou dobu usne, což se mu můpže stát několikrát denně. Někdy sice přímo neusne, tj. uchová se při vědomí, ale ztratí svalový tonus, povadne a neudrží se v sedě zpříma. Tento stav se nazývá kataplexie. Ihned po jejím záchvatu může člověk usnout, ale nemusí. Narkolepsii pokládáme za neurologickou poruchu. Proto se obvykle léčí prostřednictvíám léků.

SPÁNKOVÉ POTÍŽE SOUVISEJÍCÍ S DENNÍM RYTMEM

... souvisí obvykle s prací na směny nebo s překonáním několika časových pásem při cestování letadlem. 
Dalším příkladem poruchy denního rytmu jsou lidé, který se říkává "skřivánci" nebo "sovy". Když jste v nejlepší fomě ráno, jste skřivan, když večer, jste sova. Když jste ale příliš velký skřivan a budíte se velmi brzy, přicházíte o spánek. V takovém případě máte urychlenou fázi spánkové poruchy denního rytmu. Pokud jste příliš velká sova a chodíte spát hodně pozdě v noci, přicházíte o spánek také. V takovém případě máte zpomalenou fázi spánkové poruchy denního rytmu.

PARASOMNIAS

Pro ni jsou příznačné mimořádné události v průběhu spánku. Známe jich tři druhy:
1. noční můry
2. noční děsy
3. somnambulismus ( náměsíčnost )
Noční můra je úzkostný sen a souvisí s REM fází spánku. Člověk se obvykle po noční můře okamžitě vzbudí, pamatuje si podrobnosti a pak obtížně znovu usíná.
Noční děs obvykle nemá zřetelný obsah. Je spojen s hlubokým spánkem. Člověk se probouzí vyděšený a ve stavu blízkém panice, aniž ví proč. Tyto děsy jsou běžnější u dětí.
Somnambulismus způsobuje, že jedinec může mít otevřené oči a dělá něco, co vypadá, že vyžaduje přemýšlení. Ale zcela jasně spí.

Nočním můrám můžete čelit záměrným denním sněním. Při vědomé produkci fantastických obrazů či nebezpečných situací je méně pravděpodobné, že jim budete vydáni na milost a nemilost v době nočního spánku, protože za denního světla jsou méně děsivé.

Nebraňte se snům. Lidé se někdy brání spánku, protože by v něm vstoupili do světa snů. Svých snů se nemusíte bát. Jsou to konec konců jen fantazie. Duše se v nich snaží zvládnout emocionální konflikty spojené s každodenním životem.

Noční děsy by se neměl zaměňovat s nočními můrami. Děsy souvisí s hlubokým spánkem a vyskytují se spíše u dětí. Když po probuzení dítě uklidníme, obvykle usne a do rána na noční děs zapomene. Nočním děsům se dá předejít - tím, že nebudete chodit spát absolutně vyčerpáni a unaveni. Noční děsy se dospělému člověku zdají, když je často uštvaný, nutkavý dříč, když si sám vyrábí vysokou hladinu stresu. Braní prášků na spaní nepomůže. Budete po nich spát ještě hlubším spánkem a vaše noční můry tak jenom zesílí. Chcete-li tento problém skutečně vyřešit, měli byste se zamyslet nad svými pracovními návyky a  celkovým životním postojem. Měli byste dodržovat alespoň to, že 2 hodiny před spaním už nebudete pracovat, budete dělat něco příjemného a uvolníte se.

—————

Zpět