Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Poznání sebe sama

04.12.2009 14:20

Žil jednou jeden starý lev a ten se vydal jednoho dne na lov. Narazil na stádo ovcí v jehož středu s překvapením uviděl mladého lva, jak se pase spolu s ovcemi. Vyrazil ze svého úkrytu, ovce začaly utíkat a s nimi i mladý lev v domnění, že on sám je ovcí, kterou starý lev sežere. Starý lev dohonil mladého lva, chytnul jej za hřívu a vlekl jej k nedalekému jezeru. Mladý lev, zcela paralyzován strachem a přesvědčen o vlastní slabosti, nekladl vůbec žádný odpor a tiše čekal na svůj osud. Když byli u jezera, vystrčil starý lev mladému hlavu nad zrcadlově klidnou hladinu. V tom okamžiku mladý lev pochopil, co se stalo. Uvědomil si svoji sílu, kterou tak jako tak vždycky měl a začal žít jako lev...

( autor: František Roba )

—————

Zpět