Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Pentagram

14.05.2009 07:41

 

Pentagram je jeden z nejstarších symbolů na světě. Používal se už čtyři tisíciletí před Kristem. Je to pohanský náboženský symbol, Tzn. Předkřesťanský symbol, vztahující se k uctívání přírody.

Naši předkové si představovali svět jako celek složený ze dvou polovin - mužské a ženské. Jejich bohové a bohyně společně udržovali rovnováhu sil. Jin a Jang. Pokud je mužský a ženský princip v rovnováze, panuje na světě harmonie. Pokud ne, nastává chaos. Pentagram představuje ženskou polovinu všech věcí. Historikové náboženství nazývají tento koncept "posvátným ženstvím" nebo "velkou bohyní". V tom nejkonkrétnějším významu pentagram symbolizuje Venuši, bohyni ženské sexuální lásky a krásy. Raná náboženství vycházela z božského řádu přírody. Bohyně Venuše a planeta Venuše byly jedno a totéž. Bohyně měla svoje místo na noční obloze a říkalo se jí nejrůznějšími jmény - Venuše, Jitřenka, Ištar, Astarte -, z nichž každé je významným pojmem ženskosti spojené s přírodou a Matkou Zemí. Venuše na své dráze v rovině ekliptiky opíš na nebi každé čtyři roky dokonalý pětiúhelník. Starověkým učencům tento poznatek učaroval natolik, že se Venuše a potažmo pentagram staly symboly dokonalosti, krásy a cyklických projevů v sexuální lásce. Na počest Venušiny kouzelné moci pořádali Řekové každé čtyri roky olympijské hry. Jen málokdo si uvědomuje, že čtyřletý interval mezi olympiádami dodnes respektuje cyklus pohybu Venuše. A ještě méně lidí ví, že olympijské hry měly mít původně ve znaku pěticípou hvězdu, ale na poslední chvíli bylo pět hrotů nahrazeno pěti protínajícími se kruhy, které ducha her - jejich sounáležitost a harmonii - vyzařují přece jen zřetelněji.

 

Pěticípá hvězda, významné magické znamení, zvané "planoucí hvězda mágů" nebo také "muří noha", současně silný pantakl, který jako kondenzátor magických fluid poskytuje magiku, jenž jej nosí na prsou nakreslený červenou barvou na panenském pergamenu, nejvyšší ochranu. Pentagram prostě značí symbol ochrany (podobně jako u křesťanů kříž). Označuje pět čar nebo bodů (v doslovném překladu), což je synonymem pro pět základních životadárných elementů: země (značí stabilitu a fyzickou výdrž), oheň (značí odvahu a smělost), voda (značí emoci a intuici), vzduch (značí inteligenci) a duch (vrchol pentagramu, značí celistvost a božskost). Pentagram je také symbolem mikrokosmu - tedy člověka (horní cíp je hlava, boční a dolní cípy pak ruce a nohy).

 

Rozlišuje se pentagram bílé a černé magie: Pentagram bílé magie obsahuje zakreslenou postavu člověka s rozpjatýma rukama, pentagram černé magie je obrácený pentagram magie bílé se zakreslenou hlavou mendeského kozla sabatu.

 

Velký magický pentagram je opsán božským jménem Tetragrammaton, případně hebrejskýmy písmeny jod-hé-vau-hé (JHVH) Esoterně je pentagram symbolem mikrokosmu, tj. člověka. Hojně byl zobrazován na řeckých mincích a v současné době je symbolem řádu zednářských lóží a hermetických společenství. Ve Skandinávii se pentagram kreslil na dveře jako ochrana proti Ďáblovi a Trollům. V Pythagorejském mysticismu symbolizuje pentagram lidské bytí. Horní cíp je hava, další pak ruce a nohy.

Pentagram: Pěticípá hvězda symbolizující západní pohanství. Je to starý symbol s mnoha významy. Vždy bývá postaven s vrcholem vzhůru. Může představovat 4 živly s pátým duchem nebo to má být člověk s roztaženými končetinami, představující smysl a hmotu. Někdy je hvězda v kruhu a potom se nazývá pentakl. Satanské kulty často používají pentagram, ale obracejí jej, aby symbolizoval hmotu nad duchem, podobně, jak to dělají s křesťanským křížem.

Pentakl: Pentagram obklopený kruhem a vyrytý na kolečku ze dřeva nebo jiném přírodním předmětu.

Bílá magie má za úkol pomáhat a neuškodit. Hermetici ( bylinkáři, věštci, přírodní léčitelé, astrologové ) ji nesmějí využívat ve svůj vlastní prospěch ( tzn. nesnažit se někoho ovlivňovat proti jeho vůli za účelem např. získání jeho lásky ), ale pro pomáhání ostatním. Pokud se toto pravidlo nedodrží, magie se obrátí proti tomu, kdo ji praktikuje.

 

—————

Zpět