Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


OPROSTIT SE OD NEJISTOTY

16.05.2009 20:11

Chýli-li se vztah ke konci, lpíme někdy na naději, že se smíříme. Toto lpění na naději nás chrání před nutností přiznat si svůj strach a procítit hloubku své ztráty. Naděje v cestu zpět nám ve skutečnosti brání završit proces hojení. Potřebujeme se zbavit vší naděje, abychom mohli plně procítit své pocity a oprostili se od bolesti.

Pokud budeme lpět na své bolesti,
snadno tím můžeme partnera odradit od návratu.

Když vztah skončil, nově ho lze vybudovat pouze na nových základech pochopení a odpuštění. Dokud lpíme na své ublíženosti, pak jsme partnerovi plně neodpustili. Jestli cítíme stále bolest, můžeme tím zapříčinit, že náš partner se dál cítí provinile. Ať uděláme či řekneme cokoliv, probudí to v něm pocit viny a ten mu bude bránit v touze po návratu.

 

—————

Zpět