Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


OPROSTIT SE OD LHOSTEJNOSTI

16.05.2009 20:09

 

Nezapojíme-li do rozchodu všechny své pocity, pak nám hrozí nebezpečí, že budeme příliž odtažití či lhostejní. Ve snaze chovat se co nejrozumněji se uchýlíme k nebezpečnému potlačování svých pocitů ztráty. A protože rozum si zvyká rychleji než srdce, představuje "rozumný" rozchod problém.Naším úkolem je totiž cítit i lítost. V opačném případě bychom mohli ztratit kontakt se svou vnitřní touhou milovat a být milován. I když byl rozchod to nejlepší možné rozhodnutí, přesto je dobře litovat té ztráty a prožívat smutek. Také byste měli prožívat strach, že možná děláte chybný krok, a žal, že jste nedokázali udržet fungující vztah. Ovšem tyto pocity neznamenají, že byste se jim měli podřídit a vrátit se. Pokud cítíte vnitřní nespokojenost, v žádném případě není vhodná chvíle k návratu.

Pokud nedokážeme najít cestu ke svým pocitům ztráty, pak lze doporučit, abyste si zpětně vyhledali nějakou jinou ztrátu svého života. Kdesi ve vaší minulosti se přihodilo něco, co vám zablokovalo schopnost plně procítit potřebu lásky.

Rozchod nesmírně rozumným způsobem může snadno maskovat celoživotní smutek nebo zklamání.

Vraťte se do minulosti a připomeňte si situaci, kdy jste navzdory svému mládí museli být silní. Vybavte si chvíli, kdy jste neměli u koho hledat útěchu. Chvíli, kdy vám nepřipadalo bezpečné svěřit se s bolestí, takže jste dospěli k rozumovému rozhodnutí potlačovat ji tak dlouho, až to bezpečné bude. Nu, tak nyní je vhodná chvíle tyto pocity prozkoumat. Nyní to je bezpečné. Jakmile se dotknete každé ze čtyř emocionálních úrovní a pak si plně procítíte své odpuštění a lásku, budete připravení pokračovat dál se životem.

—————

Zpět