Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Nespavost

09.05.2009 22:42

Údaje z různých domácích i zahraničních zdrojů svědčí o tom, že poruchy spánku jsou neuvěřitelně časté. Odhaduje se, že jimi trpí každý třetí dospělý člověk. Lidé s chronickou nespavostí spí někdy opravdu na klinice, jako by je do vody hodil - nepotřebují se přitom adaptovat na novou situaci. Vypadá to zvláštně, že? Ale jen do chvíle, než pochopíte podstatu spánku. 4lověk např. trpí poruchou, která je známa jako podmíněná nespavost. Podmiňování je jev, který souvisí s učením. Určité podněty spustí bezděčně naučené odpovědi nazývané podmíněné reflexy. Získáváme je díky asociacím. Když je člověk negativně napodmiňován na podněty ve své ložnici, pak ve známém prostředí zůstává vzhůru. V jiném prostředí, kde obvyklé podněty chybí, se normálně uvolní a snadno usne. Z toho plyne, že podstata není fyziologická, nemá organický základ. Je to problém "chování", vyvíjí se z psychologických a citových dějů. Tudíž i člověka, který v jiném prostředí ( na klinice ) usíná dobře, ale doma trpí nespavostí, musíme brát vážně. Symptomy bychom nikdy neměli zlehčovat ani ignorovat.

 

Téměř každá porucha spánku je běžně nazývána jako INSOMNIA  ( in=ne, somnus=spánek ). Nespavost je porucha s jedním nebo více příznačnými symptomy. Jsou to:
1. potíže při usnutí
2. probouzení uprostřed noci následované obtížemi při usínání
3. příliš časné ranní probouzení.


Případy nespavosti můžeme třídit do dvou základních typů: 1. symptomatický  a  2. behaviorální.
Symptomatická nespavost je průvodní jevem zdrvotního problému. Nespavost zde není prvotní úkaz, je to odraz organické poruchy. Z toho vyplývá, že jí není možné léčit přímo. Zmizí pouze tehdy, když budeme správně léčit primární tělesný problém, např. alergie, onemocnění srdce, rozedma plic, revmatická artritida, zvětšená prostata, závislost na lécích, alkoholismus aj.
Behaviorální nespavost ( behaviour = chování ) je nespavost, která je svou podstatou primární, takže reaguje na přímou léčbu. Souvisí s psychologiockými faktory. Patří sem povahové sklony, naučené reakce, myšlenkové procesy a emoční děje. Behaviorální nespavost může být akutní nebo chronická. akutní rychle pomíjí sama. Chronická behaviorální nespavost je naším základním tematem.

—————

Zpět