Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


MANIPULAČNÍ MANÉVRY

13.11.2009 13:48

1)      Černobílé vidění problému

 

 

Manipulátr nebere v potaz jiné možnosti řešení problmu než dvě, které on předložil ( které se mu hodí ) 

Př.: „Buď půjdeme do divadla nebo do kina. Do divadla nemáme oblek, tak půjdeme do kina.“  

2)      Analogická past ( srovnávací past )

Manipulátor srovnává nesrovnatelné, pokouší se vás zaskočit

Př.: „Pokoušet se kontrolovat finanční trhy nemůže přinést žádný zisk. Kapitálu není možné předepisovat, kam má plynout. Pravidla investování jsou jako přírodní zákony. Ty také nemůžemě měnit. Voda teče dolů, kapitál tam, kde je největší výnos.“

3)      Vidět všechno černě

Manipulátor nepočítá s tím, že následky N mohou, ale samozřejmě nemusí nastat !

Př.: „Akceptujeme-li pozici P, musíme nést následky N. Následky N riskantní, tudíž pozici P nepřijmeme.“

4)      Taktika skluzavky ( lavinový efekt )

Manipulátor ukazuje jen na negativní důsledky. Začne obvykle s návrhem, který na první pohled vypadá rozumně. Pak však začne "dokazovat", že tímto se spustí celý řetězec dílčích situací, které v konečném důsledku vyústí do nepřijatelné situace.

Př.: "Když snížíme ceny, budou nás ostatní následovat a bude z tho nakonec cenová válka."

5)      Falešná preciznost

Léčkou je zde rádoby statistika.

Př.: "Jsem si jistá, že 80% všech těžkostí v podniku způsobuje to a to..." ( 80% zde nemá žádnou odůvodněnou základnu )
Př.: "Pokud se budete chtít obrátit na soud, chci vás upozornit, že v těchto příadech bývá jen 10%ní úspěšnost..." ( snaha dosáhnut třeba smíru, 10% není podloženo, je to jen "výstřel na vaši neznalost v této věci" )

6)      Autoritativní taktika

Manipulátor se místo argumentů odvolává na autority, jako jsou experti, proslulé osobnosti či instituce, a to i pouze náznakově - nejmenuje přímo.

Př.: "Tento názor potvrzuje celá řada proslulých vědců." ...  "Tento názor sdílí 9 z 10ti dotázaných."

7)      Otrávená studna

Manipulátor předem devalvuje (znehodnocuje) protivníkovo postavení, aby získal argumentační výhodu ( aby "měl navrch" )

Př.: "Kdo je k sobě opravdu poctivý, ten pochopí..."
      "Nikdo se zdravým rozumem nebude zastávat názor.."
      "Komu opravdu jde o společné cíle, ..."
      "Rozumní lidé přece z takové věci nebudou dělat velký konflikt."

Obrana: "I s ohledem na nebezpečí, že nemám zdravý rozum ( trochu ironie :-)), chci říct ... "

8)      Taktika evidentní skutečnosti

Manipulátor někdy nedává vůbec na výběr.

Př.: "Je naprosto jasné, že A je pravdivé/správné, tedy A musí být pravdivé/správné."

Př.: "Mělo by být jasné, že..."
      "Každý přece ví, že..."
      "Už každé dítě ví, že..."
      "Nelze si nahlávat, že..."
      "Je nesporným faktem, že..."
      "Tady jsme přece zajedno, že..."
      "Ani snad nemusím připomínat, že..."

Obrana: Vyjádřit své pochyby i přes tuto "evidentnost".

9)      Taktika garance

Př.: "Mohu vás ujistit, že..."
      "Můžete mi věřit, že..."
      "Jsem naprosto přesvědčen, že..."
      "Nemám ani nejmenší pochybnost, že..."

Obrana: Vhodnou otázkou manipulátora přimět k tomu, aby své garance dokázal.

10)     Taktika zdůrazňování tradice

Př.: "Dělalo se to tak vždycky, a hotovo!"
      "Myslím si, že až dosud jsem si vstačili velmi dobře i bez tohoto.."

Obrana: Dobrá, ale mohli bychom to dělat ještě efektivněji, když je ta možnost."

11) Taktika tabuizování

Manipulátor chce prosadit svou a zastřít možné slabiny.

Př.: "Předem upozorňuji, že se nebudeme pouštět do žádné diskuze. Už jsem rozhodl."

12)     Past perfektního řešení ( blokáda )

Určitý návrh zamítne jako nedokonalý, přestože v dohledu není žádný lepší návrh. Argumentuje nedosažitelnou dokonalostí.

Př.: "Neměli bychom cestovat letadlem, člověk nikdy neví, jestli je to skutečně bezpečné."
      "Kdo nám zaručí, že díky této strategii budeme opravdu úspěšní?"

13)     Taktika irelevantního zdůvodňování

Snaha o rozptýlení či odvrácení pozornosti. V podstatě vůbec neodpoví na danou otázku.

Př.: Reportér: "Je vrcholový sport skutečně bezcenný?"
      Sportovec: "Já vám tedy něco povím. každodenně dřeme, spoustu hodin strávíme tréninkem,nacházíme se pod tlakem. Člověk potřebuje enormní mentální sílu!"

14)     Útok na osobu

Zpochybňuje charakter, důvěryhodnost nebo motivy jednání.

Př.: "Proč zrovna vy se tak vehementně zasazujete o to, aby zde pan A mohl zůstat? Netrval jste rávě vy loni na tom, aby paní B. byla okamžitě propuštěna?" ( nebere v potaz jiné skutečnosti případu )
Př.: "Co to tu vykládáte za věci? Přitom zrovna vy jste se svojí firmou zkrachoval!"

Obrana: "To, že jsem zkrachoval nemá nic společného se zde projednávanou věcí. Jde o to, jak pracovat efektivněji, ne o to, jak jsem vedl můj podnik před 10ti lety."

Př.: "To, že návrh přichází právě od vás mě udivuje. Ve vašem týmu přece vůbec nic nefunguje."
      "Kam chodíte na své dobré rady? Neutekla zrovna vám dcera z domova?"

 

15) Útok na nestrannost

Př.: "Nepřekvapuje mě, že podporuješ tenhle návrh. Máš tam přece i svůj pozemek, že?"

 

16) Principální lest (= ignorování faktů )

Skutečnosti jsou ignorovány nebo odmítány, protože protiřečí principům nebo pevným přesvědčením, na nichž manipulátor chce setrvat. Principální lest je používána, když člověk nechce pohlédnout pravdě do očí. Často je výrazem bezmoci.

Př.: MANIP: "Skupina musí projít určitou fází napětí, než bude schopna dobře spolupracovat."
      Oponent: "Ale skupina už přece nějakou dobu úspěšně spolupracuje."
      MANIP: "Tak tovypadá jen na povrchu. Ono se to ještě ukáže."

Pokud skutečnost neodpovídá jeho teorii, nereviduje svou teorii, ale svět - "svět není skutečně takový, jaký se nám jeví."
 

17) Emocionální apely

Manipulátor míří svými emocionálními apely na instinkty partnera, aby oslabil jeho kritické myšlení a snáze prosadil svůj názor. Jde o všeobecné emoce, pocity solidarity, bázně, citovou uměřenost, apely na čestnost a soucit.

Př.: "Podívejte, jsme v podstatě na jedné lodi..."
        "Doufám, že je vám jasné, že v podstatě závisíme na..."
        "Znám vás velmi dlouho a vím, že vám záleží na čestném a spravedlivém řešení. Můj návrh proto je, abyste svůj návrh zatím stáhla..."
        "Sice obtěžoval kolegyně, ale když ho teď propustíme, možná nesežene nové místo. Má rodinu, děti.."

 

18) Triviální námitka

Míří k vedlejšímu aspektu, protože má strach ze změny.

Př.: "Já jsem proti stěhování. Vždyť bychom pak museli tolika lidem oznámit novou adresu.
        "Jsem proti sloučení středisek. Musela bych mít pak jinou kancelář, jiné kolegy, které vůbec neznám."
        "Žádné smiřování se sousedem. Nakonec u nás bude ještě večeřet! Kdepak!"

19) Bludný kruh

Př.:   MANIP: "Vůbec nevím, jestli ti můžu důvěřovat."
        B: "Říkám pravdu, můžeš se zeptat C."
        MANIP: "Jak můžu vědět, že nejsi s C spolčená?"

A: "Asi vystoupím z církve."
MANIP: "To nepovažuje za správný krok."
A: "Proč?"
MANIP: "Nepřipadá mi to prostě správné."

        

20) Trik s množstvím

Fakt, že hodně lidí něčemu věří, nemusí znamenat, že je to správné. Manipulátor to tak ale předkládá.

Př.: "Přirozeně, že sjednocení Německa bylo rozumné. 60 miliónů Němců se přece nemůže mýlit."
        "Nevím, proč pořád chcete nahlédnou do těch materiálů? Všichni ostatní to akceptovali tak, jak to je."

 

21) Ústup pomocí nové definice

Manipulátor jej používá jako taktiku, jejíž pomocí se pokouší zachráni svou ohroženou pozici.

Př.: "To, co jsem řekla, nebylo míněno jako kritika, ale jako výzva k novému pohledu na věc."

 

22) Skrytá omezení

Př.: "Prakticky všichni členové týmu souhlasí s tím,..."

Používá - v zásadě, v podstatě, z velké části, za jistých předpokladů, v principu...

Obrana: Ptejte se, co je přesně podstatou jeho tvrzení: "Znamená to, že každý člověk týmu? Nebo kolik přesně?"

 

 

 
 

 

—————

Zpět