Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


MANIPULACE je neférový způsob chování a jednání.

13.11.2009 13:24

Manipulátor lichotí, ale v zápětí po vás něco chce.

Manipulátor hrozí, aby dosáhl zmenšení vašeho odporování.

Manipulátor je ochoten k ústupkům, ale žádá protislužby.

Manipulátor vyvíjí časový nátlak, aby dosáhl vašeho rychlého rozhodnutí.

 

Čestnost v jednání znamená, že každý zúčastněný má právo na svůj názor, na obhajobu svých zájmů, případn na přejímání jiných stanovisek pouze na základě vlastního uvážení. Manipulátor vám tyto možnosti NEDÁ. Snaží se vás od nich odvést a nebo vaše rozhodnutí urychlit, abyste neměli čas přemýšlet.

 

Manipulátor lže a podvádí, abyste nevidli pravou podstatu věcí.

Manipulátor „nechce rozumět“ vašim argumentům, aby vás znejistil, zda víte, co vlastně říkáte.

Manipulátor napadá určité osoby, aby on vypadal lepší.

Manipulátor tříští pozornost, odvádí ji jinam, abyste moc nepřemýšleli o tom, o čem se rozhoduje.

Př.: Vedoucí si chce promluvit o pozdních příchodech K.
K: „Vás zlobí, že někdy přijdu pozddě? Raději se někdy podívejte na to, …“
Vedoucí: „To je pravda, ale momentálně mě zajímají vaše pozdní příchody“
K: „Já jsem pořád přehlížený, Ikdyž se plánují dovolené, na má přání není brán ohled.“

Vedoucí: „To je úplně jiné téma. Teď hovoříme o vašich pozdních příchodech.“
( vedoucí používá metodu obrany – škrábnutá gramofonová deska – vrací hovor na původní téma )

 

Je potřeba rozpoznat strategii manipulátra a cíl, co manipulátor zamýšlí.

6 pravidel po odhalení manipulátora:

1)      zůstaňte věcní a čestní ( ryzost argumentů, reálná zdůvodnění )

2)      zůstańte klidní a trpěliví, až chladnokrevní

3)      nereagujte kauzálně ( nečekejte na jeho podnět ), ale aktivně ( manipulátor spoléhá na to, že díky jeho nefér jednání vy to svoje vzdáte. Zachovejte nad rozhovorem kontrolu)

4)      sledujte vytrvale svůj cíl ( jasně si jej určete předem )

5)      netypujte jeho osobnost, může „mást tělem“ a během hovoru se měnit. Soustřeďte se na konkrétní chování tady a teď

6)      vybudujte „zlatý most“ – dejte mu druhou šanci po odhalení

 

Manipulační stretegie

a)      blokády

b)     prosazovací

c)      sabotáž během hovoru

d)     sabotáž po rozhovoru

 

a)      blokáda defenzivní ( pasivní ):

-         trvá na svém stanovisku
-         odmítá vysvětlení
-         neodpovídá na otázky
-         je vyhýbavý
-         schovává se za neexistující zájmy
-         nechce rozumět

( „ já pořád nevím, v čem je problém“… „ co má být na tom, co jsem řekl, špatného?“ )

 

            blokáda ofenzivní ( aktivní ):

-         odlákání ( otevření jiného pole rozhovoru )
-         rozptylování
-         záměrně špatně rozumí
-         mlží
-         předkládá zdánlivé argumenty
-         zveličuje
-         vytváří časový stres

 

b)      prosazovací – nátlaková

-         vyhrožování, lhaní, vydírání
-         selektivní informování
-         osobní napadání
-         rozdmýchávání emocí
-         zdánlivé ústupky, výsady
-         toto je moje poslední nabídka, pak…
-         předmět rozhovoru je odsunut ad acta, jako neřešitelný
-         navozuje pocit špatného svědomí

     

             prosazovací – přesvědčovací

-         ústupky za protislužby
-         apelovní na ješitnost, prestiž
-         vyhrožování autoritou
-         vytvoření pocitu nejistoty
-         zdánlivé argumenty
-         lichocení

( „ jste skvělá, slyším samou chválu, říká se, že byste mohla povýšit, proto nechápu, že zrovna vy teď..“ )

 

c)      sabotáž během hovoru:

-         úmyslně nerozumí
-         provokuje, uráží
-         předstírá podřízenost
-         nenechá lidi se vyjádřit
-         lže
-         rozpláče se
-         vyrukuje s něčím, na co se pozapomělo
-         vede nebo ukončí hovor velmi rychle
-         předkládá poslední nabídku
-         předmět jednání odloží jakoneřešitelný
-         vyvolá časový tlak
-         navozuje pocit špatného svědomí
-         odmítá se vyjádřit
-         blokuje informace
-         neodpovídá na otázky

( „ v žádném případě nebudeme to a to“
„ tady není o čem diskutovat“
„ můžu rovnou říci, že všechny pokusy mě přesvědčit jsou zbytečné“
„ všechno zůstane tak, jak to je“
„už nechci nic slyšet, není tu pro diskuzi žádný prostor“
„ ne, prostě ne!“ )

 

d)      Sabotáž po rozhovoru:

Během hovoru se manipulátor jeví jako spolupracující. Po rozhovoru dohodnuté výsledky sabotuje, řešení či opatření nechává ztroskotat nebo zaadnout.

-         nové interpretování dohod prostě nedodržování dohod
-         štvaní a intrikování u ostatních
-         vytváření překážek

( „Vycházel jsem z toho, že…"
     „Tak to jsem vám asi špatně rozuměl..“
     „Ale já to pochopil takhle…“ )

 

 

( Autoři knihy: Andras Edmüller, Thomas Wilhelm: Nenechte sebou manipulovat )

—————

Zpět