Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Mandala v sanskrtu znamená "kruh", ale i "střed",

26.06.2009 12:31

 

...což vyjadřuje, že reprezentuje viditelný vnější svět (kruh) i vnitřní svět mysli a těla (středJe obtížné řici něco k historii mandaly, protože historie předpokládá čas. Mandala však existuje v podstatě na druhé straně času a prostoru a má tendenci táhnout nás do svého středu, kde právě čas a prostor končí.  Mandaly mají většinou kruhový tvar. Každý hledá štěstí a naplnění svých snů. Mandaly jsou nástrojem, který vás může vést přímo k jádru tohoto hledání.  ).

Posloucháte sny svého srdce, mysli a duše a dáváte jim tvar a barvu v rámci kruhu. Mandala může mít jakýkoli tvar. Kterýkoli objekt vás může přesunout z pozemského světa do světa krásy. Jakmile jednou začnete pracovat s mandalami, můžete začít vnímat zdánlivě nahodilou okolní realitu odlišně a to, co je všední a samozřejmé, měnit v cestu ke svému nejhlubšímu, nejniternějšímu já.

Naši předkové viděli model vesmíru všude kolem sebe, v ročních obdobích, přibývání a ubývání Měsíce, východu a západu Slunce. Tyto události označovali vztyčenými kameny a kamennými kruhy a tyto mandaly nyní tvoří součást naší krajiny – např. kamenné kruhy jako Stonehenge v Anglii, Newgrange v Irsku. Také staří Egypťané znali Kolo života. Existuje teorie, že všechny jejich pyramidy jsou součástí jediného vzorce na Zemi, odrážejícího místo na obloze, kde, jak věřili, bude znovuzrozen faraonův duch. V centru této rozsáhlé mandaly je rakev v královské komoře. Ta je duchovní schránkou smrti boha a jeho znovuzrození. Symbolismus těchto pohřebišť nasvědčuje tomu, že centrum mandaly je místem smrti a znovuzrození.

Symbol kruhového bludiště se objevuje ve všech koutech světa jako součást hledání moudrosti a sebepoznání. V labyrintu vede do středu mnoho různých cest. Z dávné minulosti se zachovalo mnoho jednoduchých bludišť, vytvořených vysekáním trávy. Mniši a poutníci bludištěm procházeli v hluboké meditaci po kolenou.Tyto labyrinty z vysekané trávy znázorňují jednoduchost života, jehož stále se měnící modely a směry lze přijímat s potěšením a klidem.

Vliv starých Keltů sahal po celé Evropě a pravděpodobně až do Asie - kameny zdobené spirálovými vzory a vyřezávané okrouhlé figurky, symboly Země, se nacházejí po celé severozápadní Evropě. Předkřesťanský, keltský kříž symbolizuje čtyři roční období a čtyři směry - sever, jih, východ a západ - umístěné na kamenném kruhu, který znázorňuje Zemi.

Křesťanské kostely jsou tradičně orientovány na východ v křížovém tvaru mandaly. Ozdobná rozetová okna, krášlící katedrály, jsou dalšími příklady křesťanských mandal.Indiáni tradičně chápou všechny životní formy jako nedílnou součást jediné existence, která je obklopuje svými ponaučeními. Indiánský "lapač snů" je mandalou světa snů. ( Visí spícímu člověku nad hlavou a "lapá" všechny dobré sny, poučení z těchto snů zůstane i po probuzení. Špatné sny však projdou otvory v síti a unikají do vesmíru. Středem lapače může do světa snů projít duch )

Jedním z nejdůležitějších indiánských symbolů vesmíru je mandala lékařského kola. Kolo čili kruh obsahuje kříž, jenž představuje čtyři roční období, čtyři světové strany a čtyři živly. Ty jsou součástí vnějšího kruhu, jenž symbolizuje svět.

Tradiční indické a tibetské mandaly jsou nástrojem vizuální meditace, pomáhající na cestě většího porozumění sobě samému a vesmíru.

Hinduisté používají při meditacích a obřadech kruhové jantry - speciální symboly z pospojovaných trojúhelníků, směřujících nahoru nebo dolů, trojúhelníky jsou obklopeny kruhy, symbolizujícími ochranu, a prstencem okvětních lístků. To vše je obsaženo v kruhovém městě na zemi, zvaném bhu-pura, obklopeném hradbami, kde sídlí ostražití a věčně bdělí strážci osmi směrů. Jantry mohou být bud' kruhové a ploché, vytvořené a používané na zemi, nebo ve tvaru pyramidy.

Buddhisté kreslí mandaly podle přísných pravidel tak, aby vytvářely dokonalou rovnováhu a harmonii. Tibetský buddhismus používá léčebné a naučné vlastnosti mandal. Jedná se většinou o obdélníkové obrazy, znázorňující v nádherných, barevných obrazcích Buddhovo učení, koloběh života, kosmický strom, světce a další duchovní průvodce. Tibeťané také vytvářejí kruhové meditační mandaly, zvané kyil-khor. Mnich medituje s mandalou tak, že rozvažuje nad každým symbolem zvlášť, od kraje ke středu. Hledač musí nejdříve projít čtyřmi vnějšími překážkami osvícení, které odpovídají očistnému ohni, intelektuální síle, osmi stadiím úplného uvědomění a dojdou k otevřenému, nevinnému srdci - dosáhnou středu mandaly a Buddhy v něm Vrcholem tibetských mandal ve fyzickém světě je forma písečného obrazu, zvaná dul-tson-kyil-khor, neboli mandala barevných prášků“, a nejsložitějším z nich je koleso času – Kálačakra.

 

Vyjádření kruhem je univerzální - kreslí jej spontánně děti i dospělí, když si bezmyšlenkovitě čmárají. Když stojíte na zemi a natáhnete ruce, vaše silueta vytvoří pěticípou hvězdu. Je neobyčejná svou symetrií a pravidelností a je součástí harmonie vesmíru.
Kdybychom domalovali duhu, které vidíme vždy jen část - je to kruh, nebo obvod koule, kterou by ta duha obkroužila, kdybychom se dívali ze všech stran. Kdybychom dali všechny lidi do kruhu, resp. do koule, nohama ven a hlavou dovnitř, vznikne s čaker ta samá duha, co vidíme na obloze a je z toho mandala, jak vyšitá.
Středem každého pomyslného kruhu či této koule by byla 7 čakra - která nás spojuje s Universem.
Ti, co se zabývají mandalami a působením na člověka říkají - kruh je základ a z kruhu vystoupíme jedině tak, že vstoupíme do jeho středu. To znamená - kdo pochopí podstatu, je z kolotoče nedorozumění a různých matoucích myšlenek venku. Stejně jako ten, kdo má maximálně otevřenou 7 čakru, chápe podstatu a už nebloudí a netápe.

Strom s větvemi natahujícími se k nebi a s kořeny táhnoucími se do země je živoucí mandalou. Kmen stromu ukazuje tentýž příběh, je tvořen jako vzorec z prstenců, které narůstají rok za rokem kolem středu – od chvíle jeho narození.
Květy rostlin mají svůj střed a kolem něj okvětní lístky. Každý květ je mandalou.
Vidíte-li vodní vír, točí se spirálovitě kolem středu.
Pozorujete-li tornádo, také se točí kolem svého středu, tzv. „oka“, kde je absolutní klid.
V polích se nám objevují nevysvětlitelné obrazce – kruhové.

Klenba hvězd se rozprostírá v obrovské mandale otáčejícím se obrazci prostoru a času. Země se otáčející kolem své osy, Měsíc, obíhá kolem ní. Můžete pohlédnout na sluneční soustavu a všechny její planety, obíhající kolem Slunce. Dále můžete vidět naši Galaxii, jak se jako nádherná spirálovitá mandala otáčí kolem jasného středu. Planeta Venuše na své oběžné dráze opíše každé čtyři roky dokonale pravidelný pětiúhelník To je taky mandala. Pentagram velmi úzce souvisí s pravidelným pětiúhelníkem. Spojením všech vrcholů pětiúhelníku vzniká právě pentagram. Diagonály tvoří uprostřed opět pětiúhelník.

Malování mandal je vlastně způsob meditace. Lékaři se naučili mandalu používat v psychiatrické praxi, aby pacientům pomohl k vytvoření hlubšího vztahu k vlastnímu já. Kruh nebo koule mandaly představuje psýchu, která v sobě, ve svém středu, obsahuje skutečné já. Mandala působí jako biorezonátor, který vyzařuje určitou specifickou vibraci a ta je u každé mandaly jiná. Navozuje příjemnou atmosféru a pohled na ni uklidňuje a léčí. Velkou roli hraje barevné ladění.

 

********************

Nesnažte se měnit lidi kolem. Změňte sebe! Vaše okolí se pak také změní. Jinými slovy: přestaňte řešit druhé a začněte řešit sebe! Do konce života máte o zábavu postaráno a na nic jiného nebudete mít čas!

Mozek je jako počítač. Udělá přesně to, co mu zadáte.

Chcete-li něco změnit, budete muset něco změnit.

Jen změny, které přicházejí zevnitř, jsou trvalé.

—————

Zpět