Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Loučení s láskou

16.05.2009 18:23

Po skončení vztahu máme na vybranou pouze dvě cesty. Buď se naše schopnost milovat posílí nebo postupně zeslábne. Při novém začátku musíme nejprve dosáhnout oproštění od bolesti skrze odpuštění, pochopení, vděčnost a důvěru. Rozloučíme-li se tímto způsobem, zůstane v nás nakonec dobrý pocit ze sebe samých.

Bez dokonalého pochopení všech nároků, jež na nás klade proces uzdravování zlomeného srdce, můžeme lehce uvíznout v nejrůznějších nepříjemných emocionálních stavech. Není výjimkou, že uvízneme ve vzdoru, obviňování, lhostejnosti, nejistotě, beznaději, žárlivosti či závisti. Těchto sedm postojů nám brání v tom, abychom se opět naplno zamilovali. Pokud přetrvávají, znamená to, že jsme zanedbali část procesu hojení. Jsou jako emocionální bažina - čím více s nimi bojujeme, tím hlouběji nás stahují ke dnu. Každý z těchto negativních stavů v sobě nese jisté poselství. Pokud je dokážeme vyslechnout, posel půjde dál. Když ale poselství nechápeme, posel nepřestane bušit na dveře a odejde až poté, co si ho vyslechneme. Čím více si ho nevšímáme, tím hlasitěji buší. Každý z těchto sedmi negativních postojů je ukazatelem k bolesti, kterou ignorujeme. Když tu skrytou bolest dokážeme určit a vyhojit, pak všechny negativní postoje automaticky zmizí.

Nejčastější z těch sedmi postojů je vzdor. Vzdorujeme vědomí, že jsme jen marnili čas. Vzdorujeme, protože naše naděje a očekávání se nesplnily. Je to jasným důkazem toho, že ještě nejsme připraveni na nový vztah. Na pocit vzdoru máme sice právo, ale naším novým úkolem je odpustit našemu bývalému partnerovi jeho chyby. a budeme-li nad svou ztrátou truchlit dostatečně dlouho a plně, můžeme se nakonec oprostit od všeho vzdoru a přát bývalému partnerovi hodně štěstí.

Význam odpuštění

Někdy nedokážeme odpustit jen proto, že netušíme, co odpuštění vlastně znamená. Domníváme se, že když partnerovi odpustíme a cítíme vůči němu lásku, pak oživíme ukončený vztah. Není to však pravda. Nejlepší způsob rozloučení je sláskou. Partnera milujeme, ale není pro nás ten pravý. Pokud nedokážeme odejít ze vztahu jinak než s prohlášením. "Už tě nemiluju!", pak odcházíme s uzavřeným srdcem. A do uzavřeného srdce jen těžko přivábíme novou lásku. 
schopnost vybrat si správného člověka pramení z otevřeného srdce. Pokud je naše srdce vůči jedné osobě uzavřeno, pak se nedokáže plně otevřít ani jinému člověku. Občas sice můžeme objevit milujícího partnera, ale své štěstí nedokážeme ocenit.

 

—————

Zpět