Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Klíč ke štěstí

30.05.2009 14:23

Věta : "Poznej sám sebe." není jen filozofická fráze, ale vyslovení skutečnosti, že klíče ke štěstí spočívají ve způsobu myšlení. Filozofie učí, že jsou čtyři neporovnatelné vlastnosti: láska, soucítění, radost z radosti druhých a nestrannost.
Pokud se člověk chce vysvobodit z neustálého koloběhu příčin a následků, měl by meditovat, ale neměl by toužit stát se dobrým člověkem. jakmile chceme být dobří, jsme hned ovlivněni představou, co je dobré a co ne. Proto se máme snažit být prostě člověkem, lidskou bytostí. Jiné dobro neexistuje než to, že se k ostatním chováme dobře a jsme absolutně nesobečtí.

 

Uvědom si: Tvůj duch vládne Tvému tělu. Ne naopak.

—————

Zpět