Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Kdy konstelace nejsou vhodné?

09.12.2009 11:08

• Konstelace nejsou vhodné při akutních psychických, traumatických a situačních např. úmrtí blízké osoby, akutní rozchod, akutní nevěra…) krizích.

• V případě, že klient je v jakémkoliv léčení, je důležité, informovat lékaře či terapeuta o svém záměru navštívit seminář a lektora o tomto léčení a problémech, které k němu vedly.

• Jakékoliv psychotické jevy (halucinace, hlasy, záchvaty strachu či paniky, pocit pronásledování, extrémní kolísání nálady) je nutno nejprve projednat s fundovaným terapeutem. Totéž platí, byla-li u vás diagnostikovaná duševní porucha. Pozadí a příčiny i těžkých poruch lze rodinnou konstelací objasnit - tuto práci musí ovšem dělat buď ošetřující terapeut sám, nebo musí být s klientem na konstelaci přítomen.

• U klientů, kteří jsou závislí na drogách nebo na alkoholu lze provádět konstelace pouze v rámci jejich již začaté léčby za přítomnosti či na výslovné doporučení terapeuta. Bez pomoci terapeuta lze pracovat s klienty, kteří jsou již nejméně 1 rok mimo svoji závislost.

• Dispozice a stavy, při kterých je zapotřebí zvláštní opatrnosti: kardiovaskulární poruchy (angína pectoris, infarkt, hypertonie atd.), epilepsie, glaukom a celkové oslabení organismu, např. po prodělané těžké nemoci nebo po operaci. Klienti, kterých se tyto stavy týkají, by měli před seminářem kontaktovat lektora.

• V případě těhotenství se nedoporučuje, stát v namáhavých, těžkých a zatížených rolích. Jste-li těhotná nebo domníváte-li se tak, je vhodné to před seminářem oznámit lektorovi.

• Konstelace mohou vést v průběhu semináře k bolestem hlavy, k veliké únavě a po semináři se psychický stav účastníků může přechodně zhoršit. Toto jsou podle mého pozorování a mých zkušeností většinou signály, že konstelace působí - změna podvědomých negativních obrazů je, podobně jako v homeopatii, často provázena přechodným "prvotním zhoršením". Po konstelačním semináři doporučuji počítat s několika dny, kdy váš organismus potřebuje klid.

• V průběhu semináře dochází u některých osob, které stojí v rolích, k přenosu tělesných příznaků a symptomů těch členů systému, které představují. Tyto příznaky zmizí skoro vždy po vystoupení z role. Zřídka se stává, že tyto příznaky ještě několik hodin nebo i dní u představitele přetrvají.

—————

Zpět