Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Jak zabodovat u muže

07.08.2010 23:28

- O jakémkoli problému mluvte co nejstručněji.
- Čím déle si stěžujete, tím je to horší. Lepší je co nejdříve navrhnout řešení problému.
- Při hádce si nic neberte osobně.
- Když muž zapomene něco udělat, nevyčítejte.
- Když muže požádáte o radu, neopravujte ho či nedoplňujte a už vůbec nevysvětlujte, proč se nakonec jeho radou řídit nebudete, ačkoli jste o ni žádaly.
- Muži raďte jen tehdy, pokud o to požádá. Jinak to bere jako urážku.
- Za každý úspěch přiznejte muži zásluhy a uznání.
- Když muže chválíte, zaměřte se spíše na výsledek, než na dřinu, která k tomu vedla.
- Žádost předneste muži vždy přímo - žádné náznaky.
- Když se muži baví o sportu, dejte najevo zájem.
- Snaží-li se muž změnit svůj vzhled k lepšímu, oceňte to.
- Neshazujte jeho koníčky.
- Nepřehánějte to s líčením.
- Když muž naříká, nechte ho vynaříkat a vyhněte se všem projevům soucitu, které by si mohl vysvětlovat jako mateřskou péči.
- Věřte, že muž dosáhne úspěchu, přejte mu vždy štěstí.
- Uznale muži připomeňte, co pro vás všechno udělal, nepovažujte to za samozřejmost.
- Když vám muž nabídne pomoc, přijměte ji a oceňte.
- Nerozebírejte jeho chyby a omyly. Zvláště na veřejnosti NE !!
- Když sobě nalijete minerálku, nabídněte sklenku i muži.
- Zaleze-li muž do jeskyně, choejte se chápavě.
- Muži nesnášejí přepracovaný či naštvaný tón hlasu. 
- Muži nepokládejte řečnické otázky.
- Žádáte-li muže o pomoc, potlačte emoce.
- Odmítnete-li muži pomoc, udělejte to vlídně a stručně, ne naštvaně a se sáhodlouhým vysvětlováním.
- neurážejte se při Marťanských vtipech.
- Když vám muž podá navštívenku, pozorně si ji přečtěte a pokývejte hlavou.
- Má-li muž na stěnách diplomy či vyznamenání, dejte najevo, že jste si jich všimla.
- Ikdyž vás muž zklame, odpusťte mu a dejte mu příležitost k nápravě chyby.
- Neříkejte: "Já ti to říkala!"
- Dejte si záležet, aby muž zaslechl, že s ostatními o něm hovoříte pochvalně.
- Muži nedělá dobře, když jej srovnáváte s nějakým odborníkem. Muži dejte předem na srozuměnou, kolik času mu zabere jednání s vámi.
- Muže při pozdravu oslovujte jménem.
- Během práce se jej neptejte na rodinu, až o přestávce.
- Muž nemá rád, když si všimnete jeho únavy nebo stresu a vyjadřujete soucit. Tvařte se neutrálně, případně dejte najevo svou důvěru, že všechno zvládne.
- Utrousí-li muž nevhodnou sexuálně zabarvenou poznámku, neurážejte se. Nanejvýš dejte jednoznačšně najevo nezájem.
- Občas mu pogratulujte k vítězství jeho oblíbenců ( pokud někomu fandí ). Potěší ho to, jako kdybyste oceňovala jeho vlastní úspěch.
- Pořídí-li si muž nové auto, zaveďte na to řeč a zeptejte se, jak je spokojený a proč si vybral právě tuto značku.
- Poznáte-li, že muž potřebuje pomoc, je nejlepší přátelsky prohodit: "nechtě bys, abych ti..." 
- Vzniknou-li problémy, nestěžujte si.
- Pokud muž řídí, pochvalte jeho styl jízdy.
- Rozhněváte-li se, přestaňte mluvit a vypijte sklenici vody.  Tím dáte najevo, že muži nedáváte vinu za svůj pocit vzteku.
- Ptejte se muže na jeho názor ( ne dojem !! ale názor !! )
- Necháváte-li muži psané vzkazy, očíslujte jednotlivé body a piště čitelně.
- Když muže někomu představujete, uveďte nejen jeho jméno, ale i titul a funkci, případně hlavní pracovní úspěchy.
- Rozhovor, byť jen zdvořilostní, zakončete: "Bylo příjemné si s vámi popovídat."
- Pokud něco rozlije či rozsype, pomožte mu s poznámkou: "Ukaž, pomůžu Ti.", aby vaši pomoc nepřehlédl.
- Nastydne-li se, nabízete horký čaj, nonony proti kašli a rady, jak se nejrychleji uzdravit. 
- Při hádce je nejlopší říct: "Víš co, já si to nejdřív trochu promyslím a pak se k tomu vrátíme."
- Pokud muž brblá, tvařte se, že si ničeho nevšímáte. 
- Pokud "vybuchnete", stručně se za to omluvte.
- Muži nesnášejí, když jim říkáte, co mají dělat. Když už, tak poznamenejte: "Spoléhám na tebe."
- Při rozdílení pracovníhc úkolů řekněte co má udělat a taky proč to má udělat. Oceňuje logiku věci.
- Nikdy neříkejte "Nevím", abyste vypadala nejistě. Říkejte: "Nechám si to projít hlavou."
- Inzerujte svoje zásluhy, ať již vystavenými diplomy a cenami nebo tím, že se k nim dokážete veřejně přihlásit. Na muže sebevědomí udělá mocný dojem. 

—————

Zpět