Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Jak si zlepšit svojí budoucnost?

06.10.2009 15:58

Je důležité si uvědomit, že v celém Univerzu, tj. i zde na Zemi, funguje ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI, který říká,že vše,co je podobné, se přitahuje. Všechno v přírodě – např. dvě kapky vody, když se k sobě přiblíží, stávají se jednou, dvě kapky oleje také. Ale kapka vody a kapka oleje ne. S láskou je to stejné – nejdřív musím cítit lásku uvnitř sebe sama. Pokud člověk hledá lásku vně sebe a nemá ji uvnitř, je to velmi těžké, mnohdy marné hledání.
A je to stejné s penězi – mám-li v sobě pocit, že jsem bohatý, přitáhnu si peníze do života. Mám-li pocit, že jsem chudý – přitáhnu si chudobu.

Mnoho lidí má v životě jasno v tom, co nechce, ale málokdo má jasno v tom, co chce. Pokud tedy má člověk jasno v tom, co chce a jakým směrem se ubírat, ale nevěří, že je možné toho dosáhnout, jsou to také + a -, které se vyruší, nejsou shodné a proto se nepřitahují. Je důležité mít v životě jasno v tom, co chci a věřit, že je možné toho dosáhnout. Pak i sám na sebe najednou pohlíží jiným způsobem. A přitahuji příležitosti.

Mnoho lidí se mýlí v tom, že pozitivní myšlení samo o sobě může změnit jejich budoucnost. Pravda je taková, že pozitivní myšlení přitahuje pozitivní příležitosti. Člověk sám pak rozhodne o své budoucnosti tím, jak kterou využije. Pasivitou nikdy ničeho nedosáhnete. Je třeba se aktivně zapojit. V tomto okamžiku nastává situace, kdy jedna část sebe sama říká: „Ano, to je to, co chci,“ ale druhá část říká: "Ne, že se bojí." Např. Chci změnit práci. Je krize a říkám si: Teď ne, mám strach. Prvotní a nejdůležitější je vědět, čeho chcete dosáhnut. Zjistit, ve které části máte ten "blok", toho strachu se zbavit a přistoupit "k věci", splnit si svůj sen.

( Mikah de Waart, odborník na Tajemství a Zákon přitažlivosti )

—————

Zpět