Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Jak jsem se vyvíjela? Podle horoskopu...

28.05.2009 10:05

27.10.1967 v 09:10 - Karlovy Vary

 

V tomto horoskopu je vše, co mi vyšlo při zadání svého data do kolonek na www.Najdise.cz

Je to skvělý horoskop. Vzhledem k tomu, že mi je tolik, kolik mi je, mohu porovnávat, jak „sedí“ v tom smyslu, že vím, jaká jsem byla jako mladá a jaká jsem teď. To, co se mě týká teď je normálně, to co jsem byla jako mládě či teprve dospívající žena ( cca do 35 let ) je kurzívou.

 

Slunce ve Štíru

Projevuje se zejména silnými a hlubokými city, jejichž hnací silou je nevědomá, obrovská energie tomuto znamení vládnoucí planety Pluta. Štíři mají značný pozorovací talent a dokáží odlišit podstatné od nepodstatného. Často jsou soucitní a mají i léčitelské schopnosti.

Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní tvořivé myšlení, které se vyznačuje originalitou. Je v nich velká tvrdošíjnost, pokud hájí názory, ke kterým dospěli a vyplývá to z jejich oprávněné sebejistotyale v hněvu jsou stejně důslední až neúprosní. Jsou to lidé nesmírně zvídaví až zvědaví a pokud je někdo zajímá, nebudou litovat žádnou námahu, aby se dozvěděli, co potřebují. .
Jsou to lidé zvláštních krajností. Umějí být nesmírně laskaví a obětaví k přátelům, dobro, které dovedou způsobit je bezmezné.

Jsou to silné osobnosti, které dokáží mistrně maskovat své pocity a jejich partneři se nikdy nedozví o jejich žárlivosti, stejně jako jejich kolegové o závisti ( závidět jsem nikdy neuměla a ani umět nechci. Závist je člověku vidět v obličeji a dělá ho ošklivým už od pohledu ). Tito lidé často prožívají mučivé stavy mysli a nikdo z okolí o tom nemá tušení.
Zničující je pro tyto lidi nevěra, nebo odmítnutí ( to platilo v době, kdy jsem teprve zrála a neznala jsem zákonitosti lásky a netušila, že za nevěru si partner většinou může sám, tím, že přehlíží něco, co partnerovi nevyhovuje či ho jinak ze vztahu „vyhání“ a odmítnutí – dřív pro mě bylo děsně zdrcující, kdokoli mě odmítl, způsobil mému egu takovou trhlinu, že z ní rázem vytékalo moje sebevědomí a já tu zbyla jako NIC bez sebevědomí. Všechno je otázkou pohledu na věc, kterému jsem se naučila díky studiu psychologie člověka a vztahů mezi lidmi.) Neradi odpouští a často mohou upadat do depresí, které mohou být, jako všechny další štíří city, hluboké a intenzívní ( jde-li jen o známého člověka, skutečně jsem dřív velmi vážila, zda si zaslouží odpuštění za to, co mi provedl. Později jsem došla k tomu, že buď se sám trestá, tím, jaký je a nebo jej časem postihne trest vyšší a těžší, protože Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě a spravedlivě. Také to, že odpuštění pomáhá vyléčení mých bolestí uvnitř, kterými se užírám, když to v sobě dusím, mi pomohlo, že dnes odpustím vlastně komukoli cokoli, protože ony se mu jeho činy vrátí jako bumerang, ale já budu klidná a jeho dalšími osudy nedotčená ) Štíři by se měli naučit přijímat a důvěřovat, s těmito základními aspekty mívají často potíže, nezřídka se stává, že někomu "naletí". Ano, u mě to souviselo s tím, že jsem neuměla odmítnout jakoukoli žádost, aby si o mě dotyčný nepomyslel, že jsem neochotná a nebo líná atd. Nerada jsem dopouštěla, aby si o mě lidé mysleli cokoli negativního, snažila jsem se všem vyhovět. Naletěla jsem nesčetněkrát a přestala jsem důvěřovat a neuměla jsem přijmout lidi takové, jací jsou. To se časem opět změnilo, ale až v dospělosti. A taky láska hodně změní, to ano.

Slunce v 11. domě

Slunce v jedenáctém domu přináší pomoc od těch, kteří jsou v postavení ji poskytovat k dosahování cílů druhých. Tento člověk se bude k metám dopracovávat v rámci podpory svých přátel, společníků a díky společné činnosti. Bude toužit po svém uznání ze strany svých společníků za své duševní výkony ve společné činnosti, ale též po vedoucí roli v této skupině – podotýkám, že toužit není to samé jako trvat na tom. Pravděpodobně se stane jejich vůdcem nebo mluvčím. Jeho přístup k životu bude velmi svobodomyslný a tolerantní. Humanitární člověk, který dává přednost oblíbenosti před mocí, což ovšem u mě v pozdějším věku přešlo až do té formy, že je mi příjemné být oblíbená ( a komu ne, že.. ), ale nejsem-li, žíly mi to netrhá J. Osobnost tohoto člověka bude sebeobětavá, obětována vyšším cílům. Podpora jeho přátel bude vždy hrát ze všeho nejdůležitější roli.

Žena Štír - erotický horoskop

Ve výběru milenců je žena ve Štíru neobyčejně náročná. I když hledá jen dobrodružství na jednu noc, během nejkratší doby ví, zda dotyčný muž odpovídá jejím měřítkům. Chce přece z nadcházející noci něco mít. K tomu je třeba dodat, že ne každý si zaslouží se ženou ve Štíru strávit milostnou noc. Dokonale ovládá všechna pravidla milostného umění a postará se o nezapomenutelný zážitek. Opravdu by si zasloužila pomník.

Žena ve Štíru svá přání nijak netají. Rovnou a bez obalu řekne, co chce. Už její slovní zásoba dovede milence pěkně rozpálit. Tajně touží po silném ochránci, po muži, který by ji šarmantně sváděl. Není to sice žádná romantička, ale trochu té romantiky by přece jen neškodilo.I žena ve Štíru se prostě někdy ráda cítí jen jako žena. Přeje si, aby jí někdo šeptal do ucha právě tak hezké věci, jak se to stává jiným ženám. Nenechte se tedy zmýlit tím, že vypadá energicky a rázně!

Nejvhodnějším místem pro milování je pro ženu ve Štíru stále ještě velká postel, protože se ráda pohodlně rozloží. Může se stát, že se ledabyle svlékne, ještě když s partnerem rozmlouvá. Nepředvádí žádný striptýz, spíš si myslí, že je třeba nejdřív odložit šaty, aby člověk mohl jít k věci. Nedělá s tím bůhvíjaké ceremonie. Pak si partnera ráda detailně prohlédne, a k tomu přece musí před sebou vidět holou skutečnost. Zručně ho laská, rukama si počíná velmi jemně a obratně. Je to pravá umělkyně, to když ho tak dráždí nebo orálně uspokojuje. Je také šťastná, když partner sténá rozkoší. Ráda si hraje jazykem kdekoli na těle. Také sama má ráda, když se jí partner rty dotýká.


Žena ve Štíru je aktivní a nápaditá, partner by jí měl také dát na srozuměnou, co má rád, nebo jí navrhnout, aby zkusili něco docela jiného. Žena ve Štíru je tomu přístupná. Je ostatně velmi pohyblivá. Partner může dát své fantazii klidně prostor... Pro ženu ve Štíru je v sexu na prvním místě harmonie. Není to egoistka, dává ráda a hodně, ale ráda také bere. Společný zážitek je při milostném aktu pro ni to nejkrásnější. Nedává to sice najevo, ale někdy si přeje, aby si ji partner bez okolků vzal, ne brutálně a hrubě. ale energicky a současně jemně.

Že by bylo příliš málo mužů, kteří by mohli navázat vztah se ženou ve Štíru? Nežádá toho sice od nich málo, ale také toho hodně dává. Postará se o to, aby s ní partner prožil milostnou noc, na niž možná po celý zbytek života nezapomene.

 

 Měsíc ve lvu - Cit, instinkt, kořeny a matka

Luna ve Lvu hledá bezpečí skrze vytváření výrazného dojmu a získávání nějaké chvály. Přesto se často, když se konečně dostane do středu zájmu, může cítit nepříjemně a v rozpacích. Spontánně se stává středem pozornosti a má v sobě schopnost zvládnout to přirozeně a se šarmem. Naopak vyhledávání pozornosti, aniž by člověk věděl proč, může vést k celé řadě komplikací. Také velmi touží po penězích a společenském postavení - a stejně tak velká je schopnost toho dosáhnout ( jako mladá holka jsem dokázala zaujmout a celkem v pohodě jsem to zvládala, pozornost mi lichotila. Časem jsem dospěla do stadia, kdy jsem raději stranou zájmu a upřednostňuji jiné lidi v mém okolí, kteří mi připadají, že si to zaslouží. Já po tom už tolik netoužím. Také co se týče peněz – zjistila jsem, že ikdyž to bez nich nejde, nejsou ony, ani vysoké postavení ve společnosti, tak důležité. Ne pro vztahy mezi lidmi, co souzní a je jim spolu dobře. Tam jsou důležíté naprosto jiné věci, např. důvěra, opora, nesoutěživost, zázemí. Dnes mi jde o pohodu především.

Měsíc v 9. domě

Luna v devátém domu vytváří chápavou a představivou mysl. Je to snílek a myslitel, který má novotářské nápady. Jeho názory jsou pevné a upřímné, ale má schopnost je snadno měnit ( pokud se přesvědčí o jejich nefunkčnosti či zcestnosti ). Má rozličné zájmy a koníčky, rád poučuje ostatní ( v dobrém úmyslu - to je taková trochu slabina ). Luna zde dodává vnitřní cílevědomost, vytvářející snahu vést a usměrňovat ty, kterým schází stejná míra uvědomění.

 

Merkur ve Štíru - Myšlení, komunikace, intelekt a učení

Merkur ve Štíru se nebude chtít usmířit, ale veškerou svou představivost napne ke spřádání odvety. Voda přináší emoce a nesmiřitelnost ( Ano, jak bylo bujné mládí, tak byla bujná představivost, komu co za co „se revanšovat“ pokud mi ublížil nebo tak něco – to ovšem neplatilo v lásce, pokud mě kluk zklamal, nechal nebo se se mnou rozešel. Bylo to v jiných vztazích se známými či spolužáky nebo tak… Nutno však podotknouti, že nikdy mě nedržela nenávist – to jsem neuměla a neumím dodnes. Měla jsem jen touhu „dát za vyučenou“. A ještě jednu poznámku: ačkoli jsem leccos vymyslela, neměla jsem odvahu to realizovat, protože odjakživa v sobě mám zakódováno, že co udělám jiným se mi znásobené vrátí. Vždycky jsem z toho měla strach, tak jsem nikomu nic vyloženě zlého nedělala ). Merkur ve vodních znameních tíhne k umění, mystice a psychologii. Řeč těchto lidí je velmi citově zabarvena. Intelekt Merkura ve Štíru je tak pronikavý a hluboký, že pravděpodobně přitahuje agresivitu těch, kteří ho cítí jako hrozbu. Takovými soupeři mohli v minulosti být ti, kdo měli znát více - učitelé nebo jiné autority - dokonce i starší sourozenci ( u m se to projevuje na vztahu např. s bývalým manželem – pořád mě cítí jako hrozbu, protože si neuvědomuje, že si všechno způsobuje sám svým vystupováním, jednáním s lidmi, svou samolibostí a nezodpovědností. Já jsem se naučila bránit se proti těmto jeho projevům a jemu se to nelíbí a vše cítí jako útok na svou osobu, má pocit, že jediné, o co mi v životě jde, je škodit mu. Tak mě často napadá – podle sebe soudím tebe: on by mi chtěl způsobit něco, co by mě ranilo, tak to předpokládá u mě také. Uvelebil se v tom pocitu a všechnu vinu za to, že se mu v životě nedaří, teď svaluje na mě. Dřív mi to vadilo, teď si říkám: Nemá nikoho, kdo by mu byl hromosvodem, tak si svoje vzteky ulevuje na mě. Jemu to nepomůže, ale mě to neublíží). Jeho mysl vidí skrze lidi a může ji zaměstnat objevováním věci, které ho trápí nebo zajímají. Může se to projevit v zaměstnáních jako je psychologie, politika, výzkum nebo práce detektiva.

Merkur v 12. domě

Merkur ve dvanáctém domu je spojen s podvědomím. Myšlení je zbarvené podvědomými vlivy a zkušenostmi z minulosti. Rozhodnutí člověka mají bázi v emocích namísto v logickém myšlení. Tento člověk má sklon k tajnůstkářství a nerad projevuje své názory, zejména na veřejnosti. Trpí nedostatkem sebedůvěry, ale dobře to skrývá. Tato poloha také poukazuje na potíže při učení se nových věcí a je překážkou v rozvoji potenciálu člověka ( to už mám taky za sebou. Je pravda, že jsem byla uzlíček nervů, co si kdo o mě myslí a jestli působím na ostatní dobrým dojmem. Jenže sama o sobě jsem moc mínění neměla – jak ho mohli mít jiní, že? S věkem a studiem psychologie jsem přišla na to, že jak se cítím já sama, jak o sobě smýšlím a jak si sebe cením, tak působím na venek na ostatní lidi. Někdy mi říkají: Než jsem tě poznal, působilas na mě namyšleným dojmem. Patrně to souvisí s tím, že dnes mám o sobě mínění vysoké a jen tak neslevím. Nejsem namyšlená, ale sebevědomí mi nechybí.

Retrográdní Merkur

Zde se jedná o potíže v komunikování, nesprávné vyjadřování, nebo neschopnost učinit se srozumitelným, případně nesnadné vypořádávání s těžkostmi a problémy v životě. Sklon k neklidu, nevyrovnanost, nestálost, snadno se nechá maličkostmi vyvést z míry, což souvisí s chaotickými, dezorientačními tendencemi v minulém životě. Je nutno se učit pořádku a kázni, vytyčit si jasné cíle a systematicky je sledovat až do jejich dosažení..

 

Tento člověk si připadá mnohem víc oddělen od společnosti než člověk s direktně se pohybujícím Merkurem. Výsledkem je, že se zoufale pokouší vytvořit si s ostatními kontakt. Nicméně i při tom nejmenším náznaku odmítnutí se velmi snadno vzdává. Posléze dojde k poznání, že jeho bezpečí spočívá ve větší odtažitosti a neosobnosti, než je tomu u lidí s direktně se pohybujícím Merkurem. Druzí lidé to často interpretuji jako „chlad. Za hradbou, kterou druzí vidí, se skrývá mnohem citlivější člověk, než by kdokoli řekl.

Jakmile se jednou prolomí komunikační bariéra, vynikne ohromné množství vhledů, které retrográdní Merkur přináší. Aby si to usnadnil, neměl by se retrográdní člověk pokoušet vtěsnávat způsob svého života do idejí a názorů lidí kolem sebe. Bude mít lepší pocit, když se namísto toho naučí cítit vděk za to, že vidí věci poněkud originálním způsobem.

Protože dokáže být v kontaktu s různými časovými obdobími současně, funguje člověk s retrográdním Merkurem jako prostředník a tlumočník. Vždy má nějaké závažné poselství, ale bude se rozmýšlet, má-li ho předat, jestliže se necítí v danou chvíli druhými akceptován.

 

( vším tím jsem si skutečně prošla, než jsem se naučila si život uspořádat a být v něm svá a spokojená, stálá a nerozhoditelná – což neplatí v lásce, ta mě tedy rozhodila do dáli i do šíře J - žádný chaos, ale klídek a pohoda, ale taky kázeň a pořádek – dnes mám raději v určitých věcech stereotyp, protože je v něm řád a stabilita. A to mám ráda. ).

 

 Venuše v Panně - Smyslnost, láska, soulad a potěšení

Tento typ bude většinou chladného zevnějšku, za kterým se bude snažit skrývat svoji ostýchavost. Sám o sobě si nebude myslet, že je stydlivý, jenom že je opatrný a obezřetný. Jeho emoce jsou hluboké, ale pevně ovládané. Chce se vyhýbat věcem, kterých by mohl později litovat a dává si raději pozor. Venuše v Panně má svoje vlastní nenápadné kouzlo. Soudnost této povahy brání člověku se vázat předčasným nebo nepromyšleným vztahem. Výsledkem analyzování lásky a umění je uvědomění si, že je třeba poddat se jejich tajemství a přestat analyzovat. Má velmi jemný a vzácný smysl pro rozlišování. Když dá Venuše v Panně přednost inspiraci před technikou ( naučila jsem se neposuzovat nynější lásku podle té bývalé, nesrovnávat, přijímat ji takovou, jaká je teď. Píšu zamilované básničky a písničky, hraju si s češtinou při vyjadřování svých citů ), může být nepřekonatelná v ocenění, vyjádření a udržování nádherné křehkosti lásky a krásy. Během své soustavné rutiny vyhledávání a odstraňování všech závad, získá vytříbený vkus pro sociální, emocionální a umělecké hodnoty. Láska pro ni znamená závazek a oddanost. Věrnost je absolutně nepostradatelná ( u této oblasti lze říci, že když jsem si jistá partnerovou láskou, nevěra pro mě neznamená ohrožení vztahu, lze ji i odpustit. Ale je tu nutná důvěra v jeho lásku ke mně ). Je opravdová a dokonale schopná se romanticky angažovat, ale nikdy to nebude dávat najevo neskrývaně nebo okázale. Její láska se projevuje nepřetržitou péčí o praktické záležitosti a maličkosti svého partnera. Co se týče lásky a vztahů, prochází jakýmsi očistným procesem, v němž se zbavuje nečistých myšlenek, pocitů a hodnot. Kvůli tomu se může stát buď dočasně, nebo natrvalo starým mládencem - starou pannou ( v mládí jsem se hnala za láskou tělesnou a duše pokulhávala, dnes jsem šťastná díky lásce duševní a tělesná přišla s ní, ačkoli není upřednostňována, je tu a je krásná J )

Venuše v 9. domě

Venuše v devátém domu má spojení s vyšším vzděláním, cestováním a filozofickým myšlením. Ukazuje to na člověka, jemuž bude přinášet radost učení, náboženství nebo umění. Je to intuitivní povaha, která má zjemnělý a vytříbený vkus. Touží po krásných věcech. Venuše zde naznačuje příjemné výlety, výpravy a snad i delší cesty, vytvářející příležitosti k získání důležitých společenských styků a romantických setkání. Tento člověk bude mít pravděpodobně blízké styky s cizinci či lidmi, pocházejícími z odlišného prostředí ( mám různé mezilidské vztahy s lidmi z jakýchkoli poměrů a prostředí ).

 

Mars v Kozorohu - Aktivita, energie, odvaha a prosazování

Mars v zemských znameních nerad plýtvá silami pro vzdušné zámky. Jinými slovy, tam, když něco naplánuje, pak je to nejen reálné, ale bude to i provedeno. Mars je v Kozorohu povýšen, což znamená, že v ideálním případě je schopen získat to, co chce promyšleným, pragmatickým a neomylným způsobem. Jeho úspěchy stojí na pevných základech a zpravidla nemá tendenci si věci ulehčovat. Přesto je pravděpodobné, že si plně neuvědomuje, jak hluboké a široké jsou základy, na kterých buduje své snažení, hlavně je-li v jeho povaze obsažen stín netrpělivosti. Tento člověk je pracovitý a odhodlaný. Protože většina jeho energie je zaměřena na kariéru, bude mu hrozit nebezpečí, že se z něj stane workoholik. Má mocnou hybnou sílu, která jej popohání ke splnění profesionálních ambic. Klíčem je, věřit, že se někam dostává, že "stavební práce" pokračují, i když mohou být prováděny nevědomě, pod povrchem, kde stojí základy ( před pohlcením prací jsem také unikla díky tomu, že jsem si uvědomila, že mi nejde ani tak o práci, jako o lidi. Nejde každému vyhovět a nejde nepřetržitě jen plnit pracovní úkoly. Nechci pracovat pro práci, pracuji proto, abych nás uživila. A rodina a nejbližší přátelé jsou mi bližší než pracovní úspěchy ).

Mars v 2. domě

Mars ve druhém domu naznačuje člověka, který vyhledává materiální a finanční zisk, a který je v této oblasti schopný. Má pohonnou hmotu, která ho žene k výdělkům a současně ho nutí, aby utrácel vše, co vydělal. Mars zde vytváří potřebu, aby se člověk naučil ovládat svoji finanční situaci, přestože k tomu nemá přirozené nadání ( Ano, některé situace člověka naučí, to je škola života ). Tento člověk je soutěživý v obchodních a finančních záležitostech a častokrát vede svůj vlastní obchod. Nebojí se rizika v této oblasti a jde za svými cíli.

 

Saturn v Beranu - Omezení, řád, zralost a čas

Saturn v Beranu požaduje naučit se být asertivní a jistý svým stanoviskem, ať je jakékoli, podle toho, jaká jsou sluneční, měsíční a jiná planetární znamení. Aby člověk tuto lekci zvládl bude často ponechán bez pomoci ( Domnívám se, že jsem tuto lekci absolvovala po rozvodu. Ačkoli jsem měla přítele, moje problémy jej nezajímaly. Na vše jsem musela přijít a ubránit si sama – před soudy, před sebou, před kýmkoli ). První lekcí je naučit se mít radost ze svobody pohybu a projevu a umět ji využít, když je nám nabídnuta - či spíše vnucena ( To je přesné – ze svobody jsem zprvu měla hrůzu, jak to zvládnu. Později obrovskou radost, že to zvládnu a mi do toho nikdo „nekecá“. Byla jsem vhozena do situace, kdy jsem se měla rozhodnout mezi vztahem po vztahu s přítelem, který mi byl milencem, ale v žádném případě oporou a svobodou o samotě. Svoboda zvítězila ). Saturn v Beranu potlačuje energetické vzněty. Povaha je studená a rozvážlivá ( navenek – uvnitř někdy planu, ale málokdy ty plameny vylétnou i ven ). Zdrženlivost, vytrvalost. Úspěch se často dostavuje až později.

Saturn je pro každého učitelem, a je-li retrográdní, člověk prošel podobnou výukou už před tímto životem. Jak jdou roky, objevuje se značně velká moudrost, jejímž stálým zdrojem retrográdní Saturn je. Ze všech planet je pro Saturna retrogradita nejpřirozenější a nejpříjemnější, protože dává člověku jakousi další šanci zlepšit vztah vytvořený mezi jeho duší, okolnostmi, kterým musel v minulé inkarnaci čelit, a způsobem, jakým jim rozuměl. Teď, pod jemným Saturnovým vedením, je schopen dát formu všemu, co se naučil v minulosti ( tuším, že to je moje minulost, která mě zformovala do současné podoby J ).

Saturn v 4. domě

Saturn ve čtvrtém domu značí velkou zodpovědnost v domácnosti a rodině. Člověk bude v roli, ve které bude buďto podporovat nebo ukázňovat svoji rodinu. Tento člověk zpravidla nemiluje změny a někdy má opravdový strach z neznáma a novot. Touží po zabezpečení, snaží se být opatrný a zajistit se na stáří. Jeho kořeny jsou pro něj důležité, má sklon setrvávat v minulosti, přesto dosáhne pravděpodobně štěstí, změní-li prostředí.

Retrográdní Saturn

Když je Saturn retrográdní, ukazuje oblast, ve které se duše nevyvinula a je zřejmé, že se dostane do stejných poměrů a okolností, jako v minulosti, kdy zůstala ve vývoji stát. Nyní si má uvědomit zodpovědnost, před kterou kdysi utekla. Postavení Saturna mnohdy ukazuje na velmi starou duši, která již ve staletých zápasech dosáhla mnoho moudrosti.

Retrográdní Saturn vytváří jedince, který nerad přijímá riziko. Následkem minulých životů se u retrográdního Saturnu objevuje vrozená dospělost, které není možné dosáhnout bez velkého osobního boje a obětování právě v minulosti. Retrográdní Saturn vždy naznačuje pokračující karmu z minulých inkarnací. Ať už se jedná o jakoukoli lekci, člověku se daří ji naplňovat jen neobyčejně pomalu. V tomto životě musí proto nést ve své duši navíc zátěž z předchozího života, aby se nakonec oba životy propojily, člověk měl dostatek údajů a mohl si plně uvědomit svůj skutečný úkol.

Retrogradita planety může způsobovat, že člověk pociťuje její restriktivní sílu, zejména tehdy, pokouší-li se uniknout břemeni své lekce. Jde-li však s jejím proudem a chápe, že s pomocí trpělivého vedení, kterého se mu dostává, je pomalu veden k identifikaci s něčím větším, než si dokáže představit, je schopen prostřednictvím této planety ocenit fungování Božího nádherného vesmíru ( tak to už mám taky za sebou ).

 

Černá Luna v Býku

Zjevná dvojznačnost mezi rozkoší a jejím odmítáním ( Už nic neodmítám – je-li to součást lásky, pak je to dobré J ). Absolutní realismus... ( ano, jsem realista )

Černá Luna v 5. domě

Dvojznačný vztah k mateřství. Odmítání milostného života, strádání v rodičovském životě ( To bylo – v době, kdy jsem se ještě domnívala, že mít rodinu a děti znamená pro ženu se vlastně obětovat pro někoho. Už jsem to dávno překonala, pochopila jsem, že zůstávat v nefunkčním manželství jen kvůli dětem je hloupost. Trpět kvůli tomu, že já nemůžu vůbec

 

Chiron - Zraněný léčitel, vnitřní učitel

Chiron nás učí, jak v sobě objevit léčivou mysl. Může poukázat na nejtěžší období života, která ovšem bývají také obdobími největšího duchovního osvícení. Protože my máme obrovskou šanci se dozvědět mnoho sami o sobě zejména v našich nejhlubších bolestech.

Chiron v Rybách

Lidé s Chironem v Rybách jsou většinou velmi inteligentní ( není to chvástání, prostě mám svý číslo IQ123 ) a mají velké znalosti a silné duchovní zájmy, které se mohou dostat do sporu s materiálními touhami. Dochází k boji kvůli stanovení vnitřního řádu, protože myšlenky a nápady se mohou zdát zmatené a emociální reakce na situace vše ještě více zatemňují. Praktické úvahy o životě jedinec často opomíjí. Setkáme se zde s výborným tvůrčím potenciálem ( s postupem času není tak výbojný, ale spíš vytrvalý ).Touha pomáhat druhým nebo léčit jejich rány by mohla být nejlépe realizována radou nebo přirozenými léčitelskými schopnostmi či studiem a praktikováním některé z esoterických disciplín. Tento jedinec slyší volání sirén přes moře, vidí bludičky v bažinách, slyší Panovu flétnu a vždy to vše vnímá jinak, než ostatní...

Chiron v 4. domě

Chironova přítomnost ve čtvrtém domě značí, že hluboké léčení nitra přichází ze spojení s kořeny. Zkušenost z prvních tří domů - poznání, kým jsem, nalezení způsobu, jak se úspěšně spojit s okolím, a objev způsobu, jak se integrovat - se promítá v Chironu postaveném v tomto domě a osoba s touto pozicí se musí ponořit do nejhlubšího kořenového systému vlastního Já, aby znovu a důkladněji zodpověděla otázku, kým vlastně je. Spojení s kořeny stromu života souvisí s léčením planety, protože nejsme na světě sami. Chiron vládne ekologii a léčení těla i ducha a ve čtvrtém domě se tento vliv může velice dobře rozvinout. Tento druh léčení je pro naši dobu tím úplně ze všech nejdůležitějším, protože každý kdo léčí sám sebe, léčí současně i naši planetu.

 

Ascendent ve znamení Štíra (Vládce - Pluto)

Lidé s Ascendentem ve znamení Štíra potřebují v životě bojovat proti nějaké temné nebo ničivé síle. U někoho se tato síla může projevit i z vlastního nitra jako žárlivost, závist nebo touha po moci. To, co je v duši temné a zasuté je třeba vynést na světlo. Třeba to promítnout do uměleckého díla ( to sedí – když už se mě zmocní nějaká nekalá myšlenka, většinou žárlivost, protože závist a touhu po moci celý život neznám, tak to hodím na papír a je z toho básnička nebo písnička a já jsem vybouřená a následně uklidněná a je opět pohoda ).

Vládce Ascendentu - Pluto v Panně

Zrozenec má sklon bouřit se, vyjadřovat se skrytým, utajeným způsobem nebo se zasazovat za tajné cíle. Má vyhraněný smysl pro spravedlnost, schopnost tvořit a zkoumat věci v jejich skryté hlubinné podstatě. Spoléhá zcela na instinkt, ale jedná vždy podle rozumu, může se stát otrokem svého pohlavního pudu ( možná zamlada ). Projde nějakou krizí, která ho může zničit ( když se asi „neprobudí“ nebo změnit. Není dostatečně sebevědomý a s úzkostlivou přesností a svědomitostí respektuje detaily jakéhokoli díla ( kdysi jsem něco takového dodržovala, dneska se řídím zdravým rozumem a co mi přijde proti přírodě, to prostě nedělám a dokážu si to „uhádat“).

 

V 1. domě se nevyskytuje žádná planeta.

2.dům - Materiální hodnoty, zabezpečení a sebehodnocení

2.dům ve znamení Střelce (Vládce - Jupiter), planety v 2. domě: Mars

Pod vlivem Střelce ve druhém domu nebudou finanční záležitosti člověka charakterizovány šetrností. Toto je velmi štědrý a velkodušný jedinec, který se ochotně dělí o své prostředky s těmi, kteří je postrádají. Co se týče peněz, je moudrý a filozofický. Zajímá se o ně čistě do té míry, aby zajistil své nezbytné potřeby a podělil se s ostatními. Neprojevuje zájem o shromažďování majetku. Přesto je při zajišťování hmotných prostředků úspěšný a štěstí mu přeje. S penězi se mu daří samo od sebe. V některých případech dokáže tento člověk poněkud přehnat optimistický odhad svých finančních možností a může se stát obětí vlastní marnotratnosti a rozhazovačnosti. Je poněkud troufalý, ztrácí zábrany a nebojí se rizika, takže si sem tam i spálí prsty. Jeho cílevědomý přístup k životu mu ale zabezpečí, že bude mít vždy takové množství finančních prostředků, aby netrpěl nedostatkem. Jeho příjem pravděpodobně bude výsledkem dlouhodobého plánování nebo si bude vydělávat způsobem, který bude nutně spojen s udržováním vzdálených kontaktů, podmíněných náročným cestováním.

 

3.dům - Vzdělání a komunikace

3.dům ve znamení Vodnáře (Vládce - Uran)

Vliv Vodnáře ve třetím domu předznamenává zářivý intelekt a vynalézavé myšlení. Myšlenkové pochody i písemné vyjadřování se vyznačují osobitostí a pokrokovostí, ale obvykle se projevují vždy ve stejné souvislosti, v rámci neměnného a nepřizpůsobivého kontextu. Vodnář nezřídka vytváří jedince, jehož myšlení je radikální, předbíhající okolní vývoj. Jeho pozornost poutají neobvyklé ideje. Zajímá se o vzdělání jednoduše, za účelem vědění samotného, nesnaží se si tím zajišťovat obživu. Rád se učí a potom rád předává své vědomosti ostatním. Planeta Uran, která Vodnáři vládne, vyzařuje impulzivní nervovou energii, která ponouká vyřknout to, co je právě na jazyku.

 

4.dům - Domov nebo základna

4.dům ve znamení Ryb (Vládce - Neptun), planety ve 4. domě: Saturn, Chiron

Ryby na hrotu čtvrtého domu předznamenávají citově založený vztah s domovem. Člověk má vůči své rodině sentimentální pocity a je ochoten se pro ni obětovat. Má silnou potřebu osamoceného a klidného domácího prostředí. Jeho domov je mu zátiším, oázou klidu a míru i útočištěm. Poskytuje vytoužené soukromí. Vládcem Ryb je Neptun, představující idealismus, neskutečnost a nereálnost. Vytváří povahu, která doma i jinde reaguje na své prostředí s neobvyklou citlivostí a vnímavostí. Je to typ, který nejenom chce, ale i potřebuje ve svém okolí mít ideální podmínky. Vyhledává životní prostor, do kterého může uniknout z každodenní všední reality života.

Zrozenec je na sklonku života vystaven nějaké životní zkoušce. Možná neznalost vlastního původu, jenž je zrozenci utajován. Rodina se může stát příčinou utrpení. ( ??? – ještě nejsem na sklonku života, tak nevím… )

 

5.dům - Rekreace, tvořivost a sebevyjádření

5.dům ve znamení Berana (Vládce - Mars), planety v 5. domě: Severní uzel, Černá Luna

Vliv Berana v pátém domu značí jedince, který směle a iniciativně vyhledává milostné vztahy, zábavu a tělesné požitky. Rád utrácí své peníze na rekreaci a zpříjemnění volného času. Je mu přitom jedno, když jeho velkorysost hraničí s marnotratností ( tohle jsme díky skromným rodinným poměrům nikdy neměla. Taky možná proto, že jsem se provdala za Berana a ten přesně toto měl tak znásobeno, že to stihl za oba a já se snažila o opak, abychom přežili a měli na nájem atd.) Ze všeho nejraději má pohyb venku na čerstvém vzduchu. Je to povaha sportovně založená, zábavná a mezi lidmi oblíbená. Když je pátý dům pod vlivem Marsu, člověk ke své tělesné i duševní pohodě a štěstí doslovně potřebuje tělesnou činnost. Má zvláštní nadání pro práci s mládeží, ale k práci s malými dětmi mu obvykle chybí dostatek trpělivosti ( V mládí jsem vedla Pionýry a jezdila jako instruktor a pak jako vedoucí na dtské tábory, bavilo mě to. Dokonce jsem šla studovat Pedagogickou VŠ. Ale nadšení mi nezůstalo, práce s mými vlastními dětmi mě vždycky bavila, ale jakmile jsem se dostala do styku s dětmi, co byly vedeny jinak a byly „nevychované či rozmazlené“, tak mě práce s nimi potěšení nepřinášela. Takže jsem ráda, že nejsem učitelkou, protože dnes mi ta trpělivost už chybí. Učitelka není vychovatelka a když jí do školy přijde 25 z domova nevychovaných dětí ze 30ti ve třídě, to je na zbláznění ).

 

6.dům - Zaměstnání, povinnosti a zdraví

6.dům ve znamení Býka (Vládce - Venuše)

Pod vlivem Býka v šestém domu vzniká člověk, který má ke své práci praktický, účelový a poněkud zpátečnický přístup. Vykonává své povinnosti s odhodláním a ukázněně. Soustřeďuje se pevně na své cíle. Musí při výběru svého povolání postupovat velice pečlivě a obezřetně, jinak nebude v práci nikdy spokojen. Hodí se dobře např. na učitelování, které by mu mělo dát pocit bezpečí a poskytnout mu dostatek času na mimoškolní aktivity ( to jsem už osvětlila v 5. domě ). Býk je proslulý vytrvalostí, ale občas se projeví jeho lenivá stránka. Bude se mu chtít se vzbouřit proti nárokům svého zaměstnání. Nejraději by si život usnadňoval, seč mu vnější podmínky dovolí.

 

7.dům (Descendent) - Osobních a důvěrné vztahy

7.dům ve znamení Býka (Vládce - Venuše)

Býk na hrotu sedmého domu znamená věrné, ale žárlivé osobní vztahy. Svého partnera si vybíráte pečlivě a opatrně. Jakmile dospějete k rozhodnutí a někoho si zvolíte, Váš vztah bude trvalý, přestože nejspíš občas bouřlivý. Oba trpíte určitou mírou tvrdohlavosti.
Vyhledáváte manželského partnera, který odpovídá vlastnostem Býka. Do jisté míry shovívavý a povolný, ale současně stálý, neochvějný a někdy také paličatý. Chcete manželství z lásky, ale zastáváte názor, že trocha přepychu může společnému soužití jen pomoci. Kombinace Býka a sedmého domu často do manželství i jiných partnerských vztahů přináší materiální zisk ( zatím jsem vždy uživila sebe + 2 děti, byt, auto … tak asi je to pravda ).

 

8.dům - Uspokojení potřeb, tajemství života a smrt

8.dům ve znamení Blíženců (Vládce - Merkur)

Kombinace osmého domu a Blíženců značí zdravou zvědavost ohledně životních tajemství. Člověk se rád na tato témata baví a přemýšlí o nich. Je to typ, který se s chutí ponoří do detektivky nebo tajuplných nevyřešitelných záhad či psychologie. Rád řeší komplikované problémy. Vždy bude plný nápadů, jak naložit se společnými penězi.

Vládce 8.domu (Merkur) v 12.domě

Utrpení následkem nějakého úmrtí ( tak trpěla jsem úmrtím matky, když mi bylo 29 let. To je ještě brzy ). Ohrožení anestézií, operací ( když jsem byla na miniinterupci, abych mohla absolvovat operaci děložního čípku, tak mi prořízl operatér dělohu – měli strach z krvácení do dutiny břišní, tak jsem se ocitla na týden na JIPce. Takže i toto jsem si již odkroutila. )

 

9.dům - Cestování, vyšší vzdělání a životní filozofie

9.dům ve znamení Lva (Vládce - Slunce), planety v 9. domě: Měsíc, Venuše, Jupiter

Vliv Lva na hrotu devátého domu vytváří člověka, který je hrdý, ba i pyšný, na své nápady a myšlenky. Slunce, které Lvu vládne, z této oblasti horoskopu činí vitální ohnisko životní síly. Energie se soustřeďují v devátém domu a tak v člověku vzniká záliba ve více závažných duševních zájmech. Tento typ se ze všeho nejradši rekreuje dlouhými cestami. Cestování a putování se stávají nezbytnou životní potřebou. Nenasytně pátrá po vědomostech a vzdělání. Nezřídka se z něj vyvine věčný student. Je to filozofický a idealistický jedinec, ponořený v abstraktních dumách. Rád ostatní konvertuje nebo aspoň se snaží je poučovat a informovat. Je vrozeným učitelem filozofického myšlení.

Vládce 9.domu (Slunce) v 11.domě

Z cizinců se stávají přátelé. Podpora ze zahraničí a plány s ní spojené ( to ještě může být… )

 

10.dům - Kariéra, prestiž a reputace

10.dům ve znamení Panny (Vládce - Merkur), planety v 10. domě: Uran, Pluto

Panna v kombinaci s desátým domem znamená úspěchy nabyté poskytováním služeb. Takové služby jsou často v oblasti vzdělávání. Člověk pilně a oddaně plní své pracovní povinnosti. Přestože má široké obzory, dokáže se výkonně zapojit i v titěrné práci. Jeho zaměstnání by se mohlo zabývat např. psaním recenzí, ve kterých bude mít příležitost vyjádřit své konkrétní, praktické postřehy a publikovat své názory a teorie. Jeho zaměstnání by mělo zahrnovat výměnu názorů s komplexními detaily, jinak ho brzo znudí. Ve výběru kariéry bude postupovat opatrně. Nejspíš mu bude nejlépe vyhovovat práce ve velké organizaci - státní službě, církvi nebo na učilišti ( k církvi již netíhnu, vyzkoušela jsem si to a shledala to jako omezování své osobní svobody – leccos tam musíš, aniž bys věděl.Je lepší k tomu dospět sám a dělat to, protože se ti to stane přirozeností. K tomu ale nepomáhá církev, ale Poznání. Církev je podle mě papouškování. No a učiliště už jsem probrala v 5. domě ).

Vládce 10.domu (Merkur) v 12.domě

Skryté postavení (nemocnice, okultismus) nebo postavení, které může být příčinou nějaké životní zkoušky. Potíže s vládnoucími kruhy. Operace nebo anestézie ve zralém věku. ( všechno může ještě být, kdo ví.. )

 

11.dům - Přátelství, společenství, ideály a společenské úlohy

11.dům ve znamení Vah (Vládce - Venuše), planety v 11. domě: Slunce

Váhy na hrotu jedenáctého domu jsou velmi příznivé pro manželství, ale i pro přátelství - značí harmonická a půvabná, krásná a věrná přátelství a svazky.

 

12.dům - Podvědomí, citové záležitosti a tajemství

12.dům ve znamení Štíra (Vládce - Pluto), planety ve 12. domě: Merkur, Neptun

Dvanáctý dům ve štíru ukazuje na tajná a okultní nepřátelství, pohlavní nemoci, množství soudů a cest ( to už jsem si odžila  ), někdy i násilnou smrt způsobenou často i zvířaty. ( to jsem tedy zvědavá, co mě ještě potká… )

Vládce 12.domu (Pluto) v 10.domě

Problémy se zaměstnáním ( v současnosti je světová krize – kdo je nemá, že…), s postavením. Ve zralém věku nemoc nebo operace. ( nevím, jestli jsem zralá, ale ve 43 a ve 48 letech jsem absolvovala operaci, tak bych to mohla mít odbyté )

 

Co je retrogradita?

Když sedíme v rychlíku a předjíždíme pomalu jedoucí vlak, máme dojem, jakoby pomalejší vlak jel nazpět, ikdyž víme, že to není pravda.
Protože astrologie vychází při sledování sluneční soustavy z geocentrického pohledu (pohledu ze Země) a stává se, že se planety vůči Zemi pohybují rychleji nebo pomaleji, může tak dojít k podobné situaci, kdy se planeta po určitou dobu pohybuje jakoby proti směru a jedná se o tzv. retrográdní (zpětný) pohyb planety.

 

Ne všichni lidé mají ve svém horoskopu retrográdní planety, je jich však více, než by se dalo čekat. Průzkumy ukázaly, že přibližně devadesát dva procent světové populace má alespoň jednu retrográdní planetu a výjimkou nejsou ani tři a více.
Při retrográdní planetě se jeví, jakoby část této síly byla ztracena. Retrograditou planety je možno lépe pochopit problémy osobnosti, protože ukazují na oblasti, ve kterých se teprve za delší dobu dosáhne rovnováhy. Do té doby může retrográdní planeta silně brzdit pozitivní možnosti daného člověka.

—————

Zpět