Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Harmonie je odvozena od slova hormon

01.09.2010 13:09

Chováte-li v sobě nenávist vůči komukoli, působíte na svou harmonii - rozhodíte si hormonální hladinu a způsobíte si např. zánět lymfatických žláz neho jiného orgánu, produkujícího hormony.

Lékem je láska, dobrá vůle a odpuštění.

"Léčivá láska Boží naplňuje celou mou bytost."

"Boží láska mi naplňuje duši."

Láska rozpustí nenávist.

Odpuštění

Princip života ( Bůh, Universum,.. ) nikdy netrestá a nehová k nikomu zášť. Odpustíte-li sami sobě, je vám odpuštěno.

 

Láska je stav sjednocení ( souznění ).
Kdo se bojí se vázat, bojí se odpovědnosti či trpí méněcenností, nezažívá lásku. Ti, co netouží po "tom kusu papíru" ( manželství ), jsou většinou neupřímní ( i sami k sobě ), plni strachu, nejistoty, malého sebevědomí. Ale to není láska, to je pokrytectví.

Nevšímejte si toho, co druhý říká. Všímejte si toho, co dělá - je to to, co myslí. Chce vás chránit a věří tomu? Pak si vás vezme. Pokud si nevěří, nevezme. Neberte si to osobně. Není to nic proti vám, je to ukázka toho, jak sám se sebou není spokojený, jak sám sobě nevěří, že je schopen s vámi souznít tak, abyste jej jednou neopustila nebo aby on si nenašel za čas jinou. Nevezme si vás, protože v tom vidí pojistku nezávaznosti. "Ten papír" není potřeba pro vztah, ale tím, že jej někdo vyloženě odmítá o sobě dává zprávu, že on není ten vhodný pro manželství, protože vám není dost oddaný. Neberte si to osobně, vy jste v pořádku, on není. Ačkoli tuto skutečnost velmi často překrucují.

Z vlastní zkušenosti vím, že oddat se někomu či něčemu znamená přestat mít z toho spojení strach. Takže oddání se brání ten, kdo nějaký strach z něčeho má. A ten strach vyvolává něco v něm - jeho minulá zkušenost s minulým partnerem nebo špatné zážitky z dětství. S vámi to nikdy nemá nic společného. Vy jste v pořádku.

Peklo existuje

Každý si ho působí sám v sobě, pokud nežije v pravdě a lásce. Lidé s negativními emocemi si sami "spalují" tkáně a srdce. Tito lidé jdou spalování nenávistí, odporem, žárlivostí, závistí, nepřátelstvím atd.

Zlost, deprese, strach a předsudky jsou ohně nitra. A způsobují vředy, vysoký krevní tlak, nádory a artritidu. Žárlivost dokáže člověku způsobit šílenství, je to mentální jed.
Proto je třeba žít v pravdě, lásce, harmonii a zdraví, kráse, míru.

Kdo je despotický, arogantní a vychloubačný a jedná podle a vyjakřuje se nabubřele, ten ve skutečnosti zakrývá velkou nejistotu, neschopnost a hluboký pocit méněcennosti. Blafuje !!

Nepřátelé neexistují vně

Milovat své nepřátele - lidi ve skutečnosti znamená vyhnat ze své mysli všechen strach, veškerou nenávist, žárlivost, hněv a odpor. To jsou ti skuteční nepřátelé, co ovládají lidskou mysl. Jejich působení se projevuje na těle, doma, v práci i ve vtazích s druhými lidmi. A nejen s lidmi. I zvíře na vás zaútočí, když z vás vycítí nejistotu a strach.

Strach je nakažlivý

I Láska je nakažlivá :-)

Na nás nemůže zapůsobit žádný vliv nebo sugesce z vnějšího světa, pokud v našem nitru nenarazí na něco spřízněného. Když někdo vyhrožuje ( woo-doo ), dosaďte "na trůn své mysli" mír, harmonii a lásku. A zlo už nemá místo, nemá se čeho chytit, nemá v naší mysli nic spřízněného.
"Nedávejte nenávist a ona se vás ani nemůže dotknout."

Vesmír funguje podle určitého řádu, principu. Když člověk princip poruší, trpí. Není to trest, je to záležitost příčiny a následku. každý člověk má možnost volby - princip života lze využít jak konstruktivně, tak destruktivně. Destruktivní jsou: odpor, nepřátelství, pýcha, paličatost, kritičnost, odsuzování, atd. Negativní emoce se v podvědomí hromadí a pak se na těle projeví jako choroby tělesné nebo duševní.

 

Z celého srdce nám všem přeji mír, radost, lásku a štěstí :-)

 

—————

Zpět