Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Mohou být konstelace nebezpečné?

09.12.2009 11:09

 

Mohou být konstelace nebezpečné?
Ano, ale v tom smyslu, že mohou nabourat naše dosavadní jistoty, které nám vytvářely pocit bezpečí. A jistotou jsou pro nás mnohdy právě i ty negativní pocity, kterých se chceme zbavit. Jestliže se konstelací účastníme dobrovolně, s pocitem, že chci ve svém životě něco změnit, potom je vše v pořádku. Problém by mohl nastat v případě, že někdo přijde na přání někoho jiného, například partnera, nebo jde prostě s někým, kdo jde na konstelace. Takový člověk zpravidla nepřichází vnitřně připraven na změnu a může v něm vzniknout vnitřní konflikt mezi tím, co sám považuje za skutečnost a tím, co se ukazuje v konstelaci.

Potřebuji nějakou přípravu na seminář?
Jedinou podmínkou návštěvy semináře rodinných konstelací je, že mě to nějakým způsobem oslovilo a že se rozhoduji sám za sebe. I když ještě trochu váhám, možná je přítomen i strach, je zde zároveň i pocit, že se můžu dozvědět a prožít něco podstatného, něco, co mě na mé cestě může posunout zase o kousek dál.
Nedoporučuji návštěvu semináře z pouhé zvědavosti, nebo proto že mě chce vzít někdo sebou.
Je dobré, ale ne nezbytné, abychom věděli něco o neobvyklých osudech v naší rodině.

 • důležité jsou předchozí vztahy, první lásky, bývalí partneři…
 • mladá úmrtí
 • vážná onemocnění – schizofrenie, rakovina, alkoholismus…
 • majetkové křivdy, nespravedlivý zisk…
 • vyloučení, zapomenutí lidé, černé ovce rodiny, o kom se nemluví…
 • pobyty v klášteře, vězení, léčebně…
 • kdo byl knězem, jeptiškou…
 • sebevraždy, znásilnění, zneužívání…
 • utajená rodičovství, potraty…
 • velká utrpení – násilí, koncentrační tábory…
 • rodinná tabu

Jsou konstelace jen pro rodinnu?
Konstelaci si můžeme postavit na jakýkoliv vztah nebo systém. Výchozím bodem nemusí být rodinné vztahy, ale třeba vztah k sobě samému, svým vlastnostem, nebo pracovní vztahy, peněžní atd. V praxi se však ukazuje, že na to jak se chováme v jiných systémech mají primárně vliv právě vztahy v naší původní rodině.

 
Kontraindikace - kdy nutno být s konstelacemi opatrný?
• Konstelace nejsou vhodné při akutních psychických, traumatických a situačních (t.j. např. úmrtí blízké osoby, akutní rozchod, akutní nevěra...) krizích.
• V případě, že klient je v jakémkoliv léčení, je důležité, informovat lékaře či terapeuta o svém záměru navštívit seminář a lektora o tomto léčení a problémech, které k němu vedly.
• Jakékoliv psychotické jevy (halucinace, hlasy, záchvaty strachu či paniky, pocit pronásledování, extrémní kolísání nálady) je nutno nejprve projednat s fundovaným terapeutem. Totéž platí, byla-li u vás diagnostikovaná duševní porucha. Pozadí a příčiny i těžkých poruch lze rodinnou konstelací objasnit - tuto práci musí ovšem dělat buď ošetřující terapeut sám, nebo musí být s klientem na konstelaci přítomen.
• U klientů, kteří jsou závislí na drogách nebo na alkoholu lze provádět konstelace pouze v rámci jejich již začaté léčby za přítomnosti či na výslovné doporučení terapeuta. Bez pomoci terapeuta lze pracovat s klienty, kteří jsou již nejméně 1 rok mimo svoji závislost.
• Dispozice a stavy, při kterých je zapotřebí zvláštní opatrnosti: kardiovaskulární poruchy (angina pectoris, infarkt, hypertonie atd.), epilepsie, glaukom a celkové oslabení organismu, např. po prodělané těžké nemoci nebo po operaci. Klienti, kterých se tyto stavy týkají, by měli před seminářem kontaktovat lektora.
• V případě těhotenství se nedoporučuje, stát v namáhavých, těžkých a zatížených rolích. Jste-li těhotná nebo domníváte-li se tak, je vhodné to před seminářem oznámit lektorovi.
• Konstelace mohou vést v průběhu semináře k bolestem hlavy, k veliké únavě a po semináři se psychický stav účastníků může přechodně zhoršit. Toto jsou podle mého pozorování a mých zkušeností většinou signály, že konstelace působí - změna podvědomých negatívních obrazů je, podobně jako v homeopathii, často provázena přechodným "prvotním zhoršením". Po konstelačním semináři doporučuji počítat s několika dny, kdy váš organismus potřebuje klid.
• V průběhu semináře dochází u některých osob, které stojí v rolích, k přenosu tělesných příznaků a symptomů těch členů systému, které představují. Tyto příznaky zmizí skoro vždy po vystoupení z role. Zřídka se stává, že tyto příznaky ještě několik hodin nebo i dní u představitele přetrvají. Zde je důležité, aby lektor tento efekt rozpoznal a byl schopen, klienty (představitele) jednak na "zůstávání v rolích" upozornit, jednak vhodnou technikou tento efekt omezit na minimum.

( František Roba, Jihlava )

—————

Zpět