Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


EMOCE

20.11.2009 15:27

Emoce je kompletní stav vznikající v reakci na určité afektivně zabarvené zážitky.

Složky emocí:

1) afektivní stav ( pocity spojené s emocemi )
2) tělesná reakce ( např. třes )
3) soubor myšlenek a přesvědčení, doprovázející emoci ( např. prožívání radosti často zahrnuje přemýšlení o její přičině: V zali mě na VŠ ! )
4) výraz obličeje
5) globální reakce na prožitek ( při negativním prožívání vnímáme svět jako nepřívětivé místo celkově )
6) tendence jednání spojené s emocemi ( vztek vede k agresi )

 

EMOCE a OBLIČEJOVÉ ZPĚTNÉ VAZBY

 

NÁLADA

 

AGRESE

—————

Zpět