Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Dva vlci

14.05.2009 07:23

Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu: "synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma Vlky.
Jeden je špatný. Je to ztělesněný vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost.
Ten druhý je dobrý. Je to ztělesněná radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromné vystupování, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra."
Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: "A který vlk vyhraje?"
Starý Indián odpověděl: "Ten kterého krmíš."

—————

Zpět