Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Duchovní bytosti

15.05.2009 16:24

 

Kdo jsou duchovní bytosti a kde se berou? Řekli jsme si, že vše - tedy i člověk - je energie. Různě vibrující energie. Čím vyšší vibrace tím složitější organismus. Člověk jako nejsložitější organismus má energii vědomí. Je vlastně složenou bytostí z těla jako hmoty a vědomí jako energie, která tu hmotu řídí.

Tělo ale podléhá fyzikálním zákonům hmoty. Organismus stárne a časem je tak opotřebován, že přestává fungovat a promění se na nefungující hmotu. To se ale netýká energetické bytosti. Energie existuje stále. Ve chvíli, kdy tělo přestane fungovat - člověk zemře, zůstává energetická bytost bez prostředku, který jí umožňuje existovat v našem hmotném světě. V tu chvíli by měla odejít do světa čistě energetického tzv. světelným tunelem. Problém je v tom, že se tato bytost stále ještě neorientuje. Sama sebe vnímá jako živou a pokud nemá informace o tom, že je duch a tělo = je to materialisticky smýšlející člověk, nechápe změnu. Průchod - onen tunel - se za nějaký čas uzavře. Pokud do té doby bytost neprošla, zůstane zde bez možnosti vlastního projevu. Zůstane také bez možnosti získat energii, aby si udržela vibrace. A máme v našem světě ducha.

Takový duch potřebuje získat energii. Nezbývá mu nic jiného, než ji brát tam kde je - nejčastěji od živých lidí. Člověk si energii doplňuje jídlem, přes pokožku sluníčkem nebo sprchou apod. A protože má kolem sebe auru - svůj energetický obal, který stále doplňuje energií z čaker, duch si bere z aury energii od něj. Stejně jako zvíře nedokáže přijímat enrgii z minerálů a musí jíst rostliny, které už minerály zpracovaly na energii pro zvíře dostupnou.

Že se na vás přiživuje duch poznáte podle toho, že jste unaveni bez zjevného důvodu. Takový duch se může pokoušet ovlivnit vaše myšlení tak, jak by se líbilo jemu. Pak říkáte nebo děláte věci o kterých si později řeknete - to jsem nebyl já, tohle přeci nedělám - tohle jsem říkat nechtěl. Časem i takový duch pozná, že mu v našem světě není dobře a chce odejít. Problém je, že pro každou bytost se světelný tunel otevře jen jednou. A takový duch vás může až donutit k sebevraždě, jen aby se cesta opět otevřela – tentokrát vám, a on by šel s vámi. Ale jsou i tací, kteří mu můžou pomoci. Učí se to žáci některých duchovních učení, i Reikisté.

—————

Zpět