Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Dr. Jill Bolte Taylor

22.05.2009 10:13

 

O tom, že jsme skutečně energetické bytosti , hovoří  Dr. Jill Bolte Taylor, neuroanatom. Měla možnost sama na sobě pozorovat příznaky mozkové mrtvice, procesy, které probíhají a pocity, když vypne mozek a zůstane jen energie, která se rozpíná dál. O tom, proč může vzít své sny, propojit je se svojí realitou a ty sny uskutečnit. A proč to schizofrenik neumí, takže se místo toho jeho sny stanou halucinací…..

Pravá a levá hemisféra lidského mozku jsou od sebe naprosto odděleny, jako jsou v počítači dva paralelní procesory. Hemisféry spolu komunikují skrze část mozku zvanou Corpus callomm. Obě hemisféry zpracovávají informace různým způsobem, každá z nich přemýšlí o odlišných věcech, záleží jí na jiných věcech a má vlastně velmi odlišnou osobnost.

Pravá hemisféra je tento přítomný okamžik, právě teď. Pravá hemisféra myslí v obrazech a učí se skrze pohyb našeho těla ( kinesteticky ). Informace vstupují dovnitř v podobě proudů energie současně skrze všechny naše smyslové orgány, a uvnitř „explodují“ v koláž vjemů o tom, jak tento přítomný okamžik vypadá, voní a chutná, jaký je na dotek a jaké má zvuky. Jsme energetické bytosti, neustále propojené s energií, která je všude kolem nás. Skrz vědomí pravé hemisféry. Jsme energetické bytosti i vzájemně propojené vědomím našich pravých hemisfér jako jedna velká rodina.

Levá hemisféra je odlišná. Přemýšlí lineárně a metodicky, zabývá se minulostí a budoucností. Je uzpůsobená k tomu, aby vzala tu koláž vjemů přítomného okamžiku a začala v ní hledat detaily a detaily těch detailů a všechny ty informace pak kategorizuje a organizuje, spojuje je se vším, co jsme se v minulosti naučili a kalkuluje naše budoucí možnosti. Naše levá hemisféra myslí v jazyce. Je to ten všudypřítomný hlásek v hlavě, který nás a náš vnitřní svět propojuje s vnějším světem. Je to ta klakulující inteligence, která nám připomíná, co nemáme zapomenout koupit, že máme dnes vyprat prádlo atd. a říká nám to nejdůležitější: „ JÁ JSEM“. Tím se stáváme oddělenými od okolí. Jsme samostatná, hmotná individua, oddělená od toku energie, který nás obklopuje a jsme odděleni všichni od ostatních. Tuhle část mozku může člověk „ztratit“ např. při mozkové mrtvici.

Najednou mu ruce připadají jako podivné pařáty, tělo jako podivná věc. Vědomí se přesune z běžného způsobu vnímání reality do jakéhosi esoterického prostoru, odkud člověk sám sebe pozoruje. Člověk si také uvědomuje, jak se mu v těle všechno zpomalí, že každý krok jde velmi ztuha a je potřeba ho provést vědomě. Pohyb postrádá svou plynulost. Vědomí je zúžené a soustředí se jenom na vnitřní procesy. Člověk si po čase uvědomí, že už nedokáže určit hranice svého těla. Nedokáže definovat, kde začíná a kde končí. Protože atomy a molekuly např. ruky se začnou mísit s atomy a molekulami zdi, o kterou se ruka opírá. Jediné, co je člověk schopen rozpoznat je energie. Jakoby někdo vzal dálkové ovládání a vypnul zvuk - naprosté ticho. Ale vnímá velkolepost energie všude kolem. Cítí se v jednotě se vší tou energií a je mu krásně.

Když vypne levá hemisféra, zmizí všechny vztahy ve vnějším světě a všechny stresy s nimi spojené. Člověk pocítí klid - zbaví se emocionální zátěže nasbírané za celý život. Ala zbaví se také možnosti ovládat své tělo. Ochrnou mu ruce, nohy, není schopen vnímat písmena či čísla, vidí jen pixely. Není schopen artikulovat a vydává jen nesrozumitelné zvuky. A je možné, že dojde až do chvíle, kdy cítí, jak jeho energie odchází a jeho duch se odevzdává. V tu chvíli pochopí, že není choreografem svého života. Jakoby se rozpíná v té okolní energii a nedokáže si představit, že by se měl vměstnat zpátky do toho mrňavého těla, které mu kdysi patřilo.

Když lékaři člověka po mrtvici zachrání, on si může uvědomovat, že pokud žije, ale pamatuje si na tu Nirvánu, kterou zažil, můžou tento pocit zažít i ostatní lidé, kdykoli chtějí. Že se mohou vědomě rozhodnout a „vstoupit“ do prostoru pravé hemisféry a nají ten mír.

 Kdo vlastně jsme? Jsme zosobněná živoucí síla vesmíru. Po své zkušenosti s mozkovou mrtvicí je Dr. Taylor přesvědčená, že čím častěji se rozhodneme zapojovat obvody hlubokého vnitřního klidu v našich pravých hemisférách, tím víc míru budeme vyzařovat ven do světa a tím víc míru bude na naší planetě. A to je myšlenka, kterou má smysl šířit.

 

1. část přednášky Dr. Jill B. Taylor

https://www.youtube.com/watch?v=e5N9c9Wa_R0

2. část přednášky Dr. Jill B. Taylor

https://www.youtube.com/watch?v=0BqbEf5aGks&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ematrix%2D2001%2Ecz%2Fv2%2Fdefault%2Easpx%3Faid%3D3263&feature=player_embedded

 

—————

Zpět