Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Domnívám se...

09.12.2009 11:12

Myslím si, že Rodinné konstelace mají co do činění s reinkarnacemi duší. Protože když si zadělám problém - karmu - v životě v 17. století jako muž ( třeba tím, že jsem despotický vůči své ženě ), pak v tomto životě ve 21. století mohu být ( já - duše ) vtělena do ženy vůči níž je někdo neustále despotický, jako by tento typ mužů stále přitahovala a nemůže se toho zbavit... Prokletí? Ne - karma. A netýká se to v podstatě "jen" mého prapraděda, ale mě, protože já jsem tatáž duše, která se prostě jen inkarnuje v novém životě tak, aby mohla vyzkoušet druhý pól vztahu zlý-hodný, aby se poučila, procítila a už nikdy nemusela opakovat. A konstelace, jak to vypadá, pomáhají duši s upravením vztahu či s pochopením a odpuštěním tím, že na problém ukáží a napraví již v "té hře". "Herci" cítí ty samé emoce, jako skuteční aktéři v tomto životě, protože všechno se vším souvisí a duše, ať chcete nebo ne, jsou prostě součástí Boha či Univerza a jsou navzájem stále propojené. Tudíž dokáží v okamžik, kdy požádáte Universum o spolupráci "přelít" pocity aktérů do "herců", aby bylo možné přijíti problému na kloub. Jeví se mi to jako zrychlené prožití něčeho, co si musíme v tomto životě "odkroutit", abychom dosáhli jako duše vyrovnání + a - , abychom došli Poznání, které není přenosné, ke kterému musí dojít každý člověk sám. A dojde-li, pak už ví a nemusí o tom přemýšlet a jeho myšlení se změní, jeho chování se změní, jeho vztahy se změní, jeho život se změní. To je ta moudrost, která člověka prostoupí při pochopení. To je ta shovívavost, kterou potom takoví lidé mají, protože vědí, že není snadné těmi zkouškami projít a není snadné hlavně dojít až na konec, když je na to člověk sám. Pak je to ten přítel, který rád ukáže cestu - ale nemůže vás vést za ruku, protože tuto cestu si musí projít každý sám, nikdo nemůže nic poznat za vás, všechno musíte poznat sami. Pak si toho také budete vážit - a budete se mít rádi a budete se jinak chovat, protože nebudete chtít sami sobě ubližovat vytvořením další karmy...
( Sem.miš )

—————

Zpět