Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Děti jsou zrcadlovým obrazem...

08.05.2009 18:55

Děti se chovají podle toho, v čem vyrůstají.

 

Jestliže dítě žije s kritikou, uči se odsuzovat.
Jestliže dítě žije s nevraživostí, učí se se bojovat.
Jestliže dítě žije s posměchem, učí se ostychu.
Jestliže dítě žije s hanbou, učí se cítit se vinným.
Jestliže dítě žije žije s tolerancí, učí se být trpělivým.
Jestliže dítě žije s povzbuzením, učí se sebedůvěře.
Jestliže dítě žije s chválou, učí se oceňovat.
Jestliže dítě žije s čestností, učí se spravedlnosti.
Jestliže dítě žije v bezpečí, učí se mít důvěru.
Jestliže dítě žije se souhlasem, učí se mít rádo samo sebe.
Jestliže dítě žije s akceptováním a přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

—————

Zpět