Štěstí je něco, co nemůžeme druhému dát, jen mu můžeme ukázat cestu ...


Deset zbytečných vztahových gest

22.05.2014 11:08

 

Normální by bylo v dospělosti žít jako dospělý, mozek ale neregistruje postup věku a tak někteří zůstávají stále dětmi. Něco jsem se jako dítě naučil a později již v podobných situacích jenom aplikuji navyklé.

Uvádím zde deset gest, u nichž si někteří myslí, že s jejich použitím dosáhnou svého. Svým chováním jenom ničí vztah a otravují partnera. Těm pak nezbude nic jiného než podlehnout, vyčkávat či se uzavřít a jít si po svém.

U každého gesta si zkuste vybavit, kde jste se mu naučili. Viděli jste ho doma či jste četli doporučení…?

 

Gesto 1: Urážení se – častý jev v dětství. Dítě se urazí a nafoukne se. Starostlivá matka pak nevydrží a dá dítěti jeho předmět touhy.

Gesto 2: Mlčení – některé matky mají mlčení jako způsob trestu. Říkají: “Jsi zlobivý, tak s tebou nebudu mluvit, dokud se nepolepšíš.” Dítě pak tento postup odkouká a uplatní jej na svého milovaného jako trest.

Gesto 3: Sexuální odmítání – pochází z domácího odmítání dobra. Dítě má něco rádo a pokud udělá přestupek, je mu dobro odpíráno. Může jít o sledování večerníčka či o návštěvu cukrárny. V dospělosti pak jde pouze o aplikaci v dospělé formě.

Gesto 4: Vyčítání – zde zřejmě nemusím připomínat, jak se dítě naučilo tomuto do krve ryjícímu návyku. Výčitky nikdy nikoho nepřimějí, aby činil, co by měl činit. Výčitky jsou vzbuzováním strachu a viny a přinutí člověka činit požadované pouze chvilkově.

Gesto 5: Naschvály – znáte ty rodiče, kteří řičí na svého potomka: “Počkej, až budeš potřebovat, taky se na tebe vykašlu či taky ti udělám to samé, co ty mně!” Někteří rodiče dokonce naschvál umírají, zlomí si ruku a dostanou infarkt.

Gesto 6: Jed – slovo umí potěšit i ranit. Jako děti jste se doma naučili láskyplná slova rodičů, ale možná i jejich druhou sílu. Třeba na vás matka jedovatě křičela a vpouštěla vám do žil svůj jed, abyste se uklidnili a dělali, co potřebovala.

Gesto 7: Hysterie – děti nejsou ze své podstaty hysterické. Této vlastnosti se přiučí zase jenom doma. Vidí, jak matka řve na jejich otce a i když se její hysterie bojí, naučí se ji. V dospělosti aplikují naučené na chudáka partnera, seřvou ho a řádně mu připomenou, jak je špatný a co všechno nefunguje a nebylo doposud uděláno.

Gesto 8: Připomínání chyb – pro některé rodiče nejsou úspěchy dítěte nikdy dost. Požadují více a více a metodu pro svůj požadavek zvolí připomínání chyb. Děcko doma nemá úniku a stále je pouze peskováno za své nedokonalosti. Přestože tuto praktiku nenávidí, začne ji uplatňovat později na svém partnerovi.

Gesto 9: Vztek – Mnohé děti doma vztekem získávají, co potřebují a chtějí. Nepoučení rodiče nemají na jejich argumenty náladu a dají jim, co vyžadují. Když se přece jenom šprajcnou, nestačí se divit, jak se jejich miláček vzteká. Opět podlehnou a upevní v něm jeho nastavení.

Gesto 10: Uprošování – jsou děti s matkami v samoobsluze, jež jsou s to žadonit celý nákup. “Mami dej, mami dej, mami kup”, “A proč ne, proč mi to nechceš koupit, řekni proč?” atd. Matky nemají konstantní systém ve výchově a děti svojí neporušenou asertivitou občas překonají jejich nařízení. A návyk je na světě. Pros a pros a pros a někdy to vyjde.

( Aleš Kalina )

 

Závěrem

Láska přináší pohodu, klid, svobodu. Rozvíjí druhého a dopřává mu být sám sebou. Jakékoliv vynucování není láska, ale převlečený strach. Hledejte dobrý pocit, mějte rádi bližní a nikomu záměrně neškoďte!

( naprosto s tímto souhlasím. Sem.miš )

—————

Zpět